Watches to Handle the Leap Day of 29 February

ทำไมจึงต้องมีวันอธิกสุรทิน 29 กุมภาพันธ์และนาฬิกาเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์
บทความ: รักดี โชติจินดา

[ English ]

นาฬิกาจักรกลที่มีปฏิทินและขายกันอยู่ในตลาดนั้นแบ่งได้เป็นสามประเภท คือ นาฬิกาทั่วไปที่มีแต่วันที่หรืออาจจะมีเดือนแต่ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วแต่ละเดือนนั้นต้องมี 30 หรือ 31 วัน เจ้าของนาฬิกาต้องตั้งวันที่ใหม่เองในวันที่ 1 ของเดือนใหม่หากเดือนที่เพิ่งสิ้นสุดลงนั้นมีไม่ถึง 31 วัน ถัดขึ้นไปเป็นนาฬิกาแอนนวลคาเลนดาร์ที่ได้รับการออกแบบมาให้รู้แล้วว่าเดือนที่มีชื่อลงท้ายด้วย “คม” จะมี 31 วัน และเดือนที่มีชื่อลงด้วย “ยน” จะมี 30 วัน แต่นาฬิกาแอนนวลคาเลนดาร์นี้ก็ไม่อาจบอกได้ว่าเดือนกุมภาพันธ์จะมี 28 หรือ 29 วัน

ความซับซ้อนภายใต้หน้าปัดของนาฬิกา A. Lange & Söhne

สาเหตุที่ต้องมีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ก็เพราะว่าโลกเรานั้นไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ในเวลา 365 วันถ้วน ถ้าจะดูกันให้ละเอียดแล้วก็ต้องนับว่าหนึ่งรอบการโคจรคือ 365.25 วัน ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสี่ปี เศษ 0.25 วันดังกล่าวก็จะรวมกันได้เป็นหนึ่งวันพอดีจึงทำให้ต้องมีการเติมวันที่ 29 กุมภาพันธ์เข้าไปทุกสี่ปีในปีที่เป็นเลขหารด้วยสี่ลงตัว เช่น 2020, 2016 หรือ 2012 ทั้งนี้ก็เพื่อให้ปฏิทินที่เราใช้กันนั้นสอดคล้องกับฤดูกาลจริงๆ ไม่ใช่ไหลและคลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆ และปีที่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ให้เรียกว่าเป็นปีอธิกสุรทิน

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar

นาฬิกาที่มีการโปรแกรมกลไกจักรกลมาให้รู้จักว่าปีใดเป็นปีปกติและปีใดเป็นปีอธิกสุรทินเรียกว่านาฬิกาเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์ นาฬิกาชนิดนี้จะเลื่อนปฏิทินจากวันที่ 28 หรือ 29 กุมภาพันธ์ไปต่อที่ 1 มีนาคมได้เองโดยอัตโนมัติ หากคุณยังไม่ได้สนใจนาฬิกามากนัก วิธีง่ายๆ ในการดูว่านาฬิกาเรือนใดเป็นเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์หรือไม่คือให้มองหาวงหน้าปัดเล็กที่มีสัญลักษณ์ “1-2-3-4” หรือ “1-2-3-L” เพื่อตัวเลข 4 หรืออักษร L นั้นก็คือปีอธิกสุรทินหรือ leap year นั่นเอง

ภาพโคลสอัพหน้าปัดนาฬิกา Patek Philippe Nautilus Perpetual Calendar Ref. 5740

ใครที่มีนาฬิกาเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์อยู่ คืนนี้ก็อย่างเพิ่งรีบเข้านอน รอดูการดีดตัวของเข็มจากวันที่ 29 กุมภาพันธ์เป็น 1 มีนาคมดีกว่า เพราะนี่คืออภิสิทธิ์สำหรับคนส่วนน้อยในโลกเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง: Covid-19 Forced Cancellation of Both Swiss Watch Fairs


If you own a perpetual calendar watch, be sure to stay up past midnight tonight.

Words: Ruckdee Chotjinda

Where the calendar is concerned, there are three main types of mechanical watches out there: a simple calendar watch, an annual calendar watch and a perpetual calendar watch. While owners of a simple calendar watch have to manually advance the date after the end of the months with fewer than 31 days, those with an annual calendar watch will be inconvenienced only once on 1 March as their watches are mechanically programmed to appreciate the differing lengths of the month, with the exception of February which is variable between 28 and 29 days.

This variability has to do with the earth’s revolution around the sun which takes about 365.25 days, not exactly 365 days. One extra day will have already accumulated every four years. Therefore, the leap year of 29 February is added to the Gregorian calendar in the years dividable by four (e.g. 2020, 2016, 2012), to ensure seasonal consistency.

Perpetual calendar watches take this into account and automatically advance the date either from 28 February to 1 March in a common year or from 29 February to 1 March in a leap year like this year. If you are not yet that into watches (believe us we will brainwash you), the quickest way to tell if a watch has a perpetual calendar is to look for the subdial with “1-2-3-4” or “1-2-3-L” on it as it is the leap year cycle indicator.

If you happen to own one of these watches accidentally, be sure to stay up past midnight tonight to watch that brief mechanical jump from 29 February to 1 March. It is a privilege enjoyed by the few.

Patek Philippe Nautilus Perpetual Calendar Ref. 5740

See also: Covid-19 Forced Cancellation of Both Swiss Watch Fairs