Swiss Watch Export Remains on Upward Trajectory

Share this article

ตัวเลขสถิติชี้ตลาดนาฬิกาสวิสยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะโตแบบก้าวกระโดดมาแล้วก็ตาม
บทความ: รักดี โชติจินดา ภาพ: Shutterstock

[ English ]

สหพันธ์อุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสเผยแพร่ตัวเลขสถิติการส่งออกนาฬิกาเป็นประจำทุกเดือนและทุกปี ล่าสุดเราพบว่ายอดส่งออกนาฬิกาสวิสในปี ค.ศ. 2023 เติบโตจากปีก่อนหน้าที่ก็โตอยู่แล้วอีก 7.6% คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 26,741.5 ล้านฟรังก์สวิส ทั้งนี้ก็เพราะว่าในช่วงครึ่งหลังของปี ค.ศ. 2023 นั้นการส่งออกนาฬิกาสวิสเติบโตต่อเนื่องที่อัตราเฉลี่ย 3.6% และในเดือนธันวาคมนั้นก็เติบโตถึง 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของนาฬิกาสวิส 5 ตลาดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรเหมือนในปี ค.ศ. 2022 สำหรับประเทศไทยนั้นขยับตัวขึ้นหนึ่งอันดับจากการเป็นตลาดอันดับที่ 18 เป็นอันดับที่ 17 ในปี ค.ศ. 2023 และถ้าจะว่าไปแล้วยอดการส่งออกนาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์มายังประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากและต่อเนื่อง จากที่เคยมีมูลค่ารวม 192.9 ล้านฟรังก์สวิสในปี ค.ศ. 2021 ก็กลายเป็น 280.7 ล้านฟรังก์สวิสในปี ค.ศ. 2022 แล้วจึงมาถึง 328.7 ล้านฟรังก์สวิสในปี ค.ศ. 2023 หรือกล่าวคือยอดส่งออกนาฬิกาสวิสมายังประเทศไทยนั้นเติบโตสูงถึง 70.4% ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา! นี่คือตัวเลขการเติบโตที่สูงที่สุดใน 30 ตลาดใหญ่สุดที่มีทางสหพันธ์มีการเปิดเผยตัวเลขแบบแจกแจงประเทศ และหากจะดูตัวเลขรวมของทั้ง 30 ตลาดนั้นยอดส่งออกนาฬิกาสวิสในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาก็เติบโตที่อัตราเพียงแค่ 22.5% เท่านั้น

Luxury watch featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator

ในช่วงระยะเวลาปี ค.ศ. 2021-2023 นั้นมีเพียง 2 ตลาดเท่านั้นที่มีสถิติการเติบโตเป็นลบ ได้แก่ เกาหลีใต้ -5.0% และจีน -6.9% และในช่วงระยะเวลาปี ค.ศ. 2022-2023 เกาหลีใต้ก็ยังคงมีสถิติการเติบโต -7.3% ซึ่งแย่น้อยกว่าตัวเลข -9.3% ของกาตาร์เพียงประเทศเดียว

หากจะพิจารณาตามกลุ่มราคา จากจำนวนนาฬิกาสวิสที่มีการส่งออกราว 16,923,000 เรือนในปี ค.ศ. 2023 นั้นส่วนมากหรือจำนวนราว 9,324,000 เรือนอยู่ในกลุ่มราคาไม่เกินเรือนละ 200 ฟรังก์สวิส แต่นาฬิกากลุ่มราคาเกินกว่าเรือนละ 3,000 ฟรังก์สวิสนั้นอาจจะมียอดการส่งออกเพียงราว 2,092,000 เรือนก็จริงแต่ในแง่ของมูลค่านั้นสูงถึง 19,691.5 ล้านฟรังก์สวิสทีเดียว

สำหรับปริมาณและมูลค่าการส่งออกแบบแยกตามประเภทวัสดุในปี ค.ศ. 2023 นั้นแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากปี ค.ศ. 2022 ตัวเลขสถิติของสหพันธ์อุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสอาจจะระบุว่าการส่งออกนาฬิกาทูโทน (ทองและสตีล) ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2023 เพิ่มขึ้นถึง 28.5% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ค.ศ. 2022 ก็จริง แต่เมื่อดูตัวเลขทั้งปีแล้วจำนวนนาฬิกาทูโทนที่ส่งออกกลับลดลงเล็กน้อยด้วยซ้ำจากราว 1,241,000 เรือนในปี ค.ศ. 2022 เป็นประมาณ 1,176,000 เรือนในปี ค.ศ. 2023 โดยจะมีนาฬิกากลุ่มวัสดุเดียวเท่านั้นที่มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นั่นก็คือนาฬิกาที่ผลิตด้วยวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ใช่โลหะซึ่งเพิ่มขึ้นจากราว 3,821,000 เรือนในปี ค.ศ. 2022 เป็นราว 4,893,000 เรือนในปี ค.ศ. 2023

บทความที่เกี่ยวข้อง: 18-Month Review of the Bulgari Octo Finissimo Chronograph GMT


Top five markets remain unchanged while total export grew 7.6% over the prior year.

Words: Ruckdee Chotjinda Photo: Shutterstock

The Federation of the Swiss Watch Industry publishes monthly and annual statistics related to Swiss watch exports. In 2023, Swiss watch exports grew 7.6% over the already high growth achieved in the prior year, to the total export value of CHF 26,741.5 million. This is thanks to the steady growth at an average rate of 3.6% during the second half of the year, and a particularly positive December which saw growth of 5.5% over the same month of 2022.

In terms of markets, the United States of America, China, Hong Kong, Japan and the United Kingdom continue to be the five largest markets, same as in 2022. Thailand climbed one spot from 18th in 2022 to 17th in 2023. Swiss watch exports to Thailand have risen strongly and steadily from CHF 192.9 million in 2021 to CHF 280.7 million and then CHF 328.7 million in 2022 and 2023, respectively. In other words, such exports to Thailand have grown by 70.4% in the past two years! This reflects the highest number recorded among the top 30 markets where the collective growth is much smaller by comparison at 22.5%.

Luxury watch featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator

Only two markets demonstrated negative growth from 2021 to 2023: South Korea at -5.0% and China at -6.9%. From 2022 to 2023, South Korea continues to be one of only three markets with negative growth at -7.3% – it is surpassed only by Qatar which has shrunk 9.3% in 2023, compared to 2022.

Some 16,923,000 Swiss watches were exported in 2023 with the majority of about 9,324,000 units being in the below CHF 200 range. Having said that, the bulk of the export value or CHF 19,691.5 million is accounted for by the above CHF 3,000 range, where about 2,092,000 units were exported.

Export volume and value across material categories are largely the same between 2022 and 2023. While the published statistics noted a 28.5% increase in the export volume of bimetallic (gold and steel) watches in December 2023 over December 2022, the overall export volume of these watches in the whole year decreased slightly from some 1,241,000 units in 2022 to about 1,176,000 units in 2023. The only material category with real growth is in non-metallic materials, from approximately 3,821,000 units in 2022 to around 4,893,000 units in 2023.

See also: 18-Month Review of the Bulgari Octo Finissimo Chronograph GMT

Get Exclusive Connections with LUXUO Thailand
Join us today
Connect!
Close
Join us for exclusive access to Luxuo Thailand's contents and events
Subscribe
close-image