Rolex Redefines Performance with the Superlative Chronometer Certification

Share this article

มาตรฐานแห่งประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงของ Rolex ที่เข้มงวดยิ่งกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมถึงสองเท่า
บทความ: รักดี โชติจินดา  

[ English ]

คำว่า “โครโนมิเตอร์” นั้นมีที่มาตั้งแต่อดีตซึ่งใช้ในการจัดระดับชั้นของเครื่องบอกเวลาที่มีความเที่ยงตรงสูงเป็นพิเศษ โดยมากมักใช้ในความหมายของ “มารีนโครโนมิเตอร์” ซึ่งเป็นนาฬิกาที่ติดตั้งในแนวนอนบนกิมบอลเพื่อให้ชาวเรือในยุคศตวรรษที่ 18 ใช้ขณะเดินทะเล เพราะในการเดินเรือด้วยวิธีดาราศาสตร์นั้น ชาวเรือจะคำนวณลองจิจูดที่ถูกต้องได้ก็ต่อเมื่อนำมุมของวัตถุบนท้องฟ้าไปคำนวณประกอบกับเวลาที่เที่ยงตรง หากนาฬิกาบนเรือไม่ตรงก็จะส่งผลให้การคำนวณลองจิจูดคลาดเคลื่อนจนอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของชีวิตได้โดยง่าย

Luxury watch featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator
ประกาศนียบัตรรับรองความเที่ยงตรงระดับเฟิร์สคลาสจากปี 1914

แม้เราจะเลยผ่านยุคของการเดินเรือด้วยวิธีดังกล่าวมาแล้ว แต่คำว่า “โครโนมิเตอร์” ก็ยังปรากฏอยู่ในวงการนาฬิกาเพื่อใช้เรียกนาฬิกาข้อมือที่มีความเที่ยงตรงระดับสูง จนกระทั่งทางการสวิสออกมาประกาศกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมการใช้คำเรียกดังกล่าวนี้อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดว่าการที่จะเรียกนาฬิกาเรือนใดว่าเป็นโครโนมิเตอร์ได้นั้น นาฬิกาจะต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานทดสอบอิสระเสียก่อน และไม่อนุญาตให้แบรนด์นาฬิกาเรียกนาฬิกาของตนว่าเป็นโครโนมิเตอร์เองโดยไม่ผ่านกระบวนการทดสอบและรับรองดังกล่าว

ปัจจุบันนี้การทดสอบและรับรองนาฬิกาโครโนมิเตอร์ของสวิสทำโดย Swiss Official Chronometer Testing Institute (COSC จากชื่อภาษาฝรั่งเศส Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) ที่ศูนย์สามแห่งในเมืองเบียน เลอล็อคและแซงต์ทิมิเยร์ กระบวนการทดสอบใช้เวลา 15 วัน โดยจะนำเครื่องนาฬิกาที่แบรนด์ต่างๆ ส่งมาเข้าไปทดสอบใน 5 โพสิชั่นและ 3 ระดับอุณหภูมิ เครื่องนาฬิกาที่จะผ่านการทดสอบนี้ได้จะต้องมีความเที่ยงตรงอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน +6/-4 วินาทีต่อวัน หากเครื่องนาฬิกาผ่านการรับรองแล้วแบรนด์นาฬิกาจึงจะพิมพ์คำว่า “chronometer” บนหน้าปัดนาฬิกาได้

Luxury watch featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator
เวิร์คช็อปประกอบนาฬิกาแห่งหนึ่งของ Rolex

แต่ COSC ทำการทดสอบเครื่องนาฬิกาก่อนที่จะบรรจุลงในตัวเรือน นั่นหมายความว่าความเที่ยงตรงที่รับรองคือความเที่ยงตรงของเครื่องก่อนที่นาฬิกาจะประกอบเสร็จพร้อมส่งขาย ดังนั้นเมื่อเครื่องถูกเคลื่อนย้าย หยิบจับและบรรจุลงในตัวเรือนก็อาจเกิดความผิดเพี้ยนไปอีกได้ จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตนาฬิกาที่จะตรวจสอบความเที่ยงตรงอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปล่อยนาฬิกาแต่ละเรือนออกสู่ตลาด

เพื่อให้แน่ใจได้ถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือของนาฬิกา Rolex ทางแบรนด์จึงได้พัฒนาวิธีการทดสอบอันเหนือชั้นและอุปกรณ์ไฮเทคเพื่อการรับรองเรือนเวลาของตนตามมาตรฐาน Superlative Chronometer มาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 แล้วจึงมีการปรับเกณฑ์การทดสอบให้เข้มงวดยิ่งขึ้นอีกในปี 2015 เพื่อให้เกิดเป็นบรรทัดฐานใหม่แห่งความเป็นเลิศของนาฬิกาจักรกล

Luxury watch featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator
สำนักงานใหญ่ของ Rolex ที่เจนีวา

เครื่องนาฬิกา Rolex ที่กลับมาจากการรับรองความเที่ยงตรงระดับโครโนมิเตอร์โดย COSC แล้วจะถูกนำไปใส่ในตัวเรือนนาฬิกาแล้วทดสอบซ้ำเป็นการภายในตามเกณฑ์ของ Rolex เอง นาฬิกาแต่ละเรือนจะถูกวัดความเที่ยงตรงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ใน 7 โพสิชั่นแบบคงที่ และมีการวัดความเที่ยงตรงหลังนาฬิกาเข้าเครื่องจักรที่หมุนไปมาตามวิธีการที่เป็นเฉพาะของ Rolex เพื่อจำลองการเคลื่อนไหวของข้อมือในชีวิตจริง เกณฑ์การรับรองความเที่ยงตรงระดับ Superlative Chronometer ของ Rolex คือ +2/-2 วินาทีต่อวันซึ่งเข้มงวดกว่าเกณฑ์ +6/-4 วินาทีต่อวันของมาตรฐานโครโนมิเตอร์ปกติถึง 2 เท่า

นอกจากเรื่องของความเที่ยงตรงแล้ว Rolex ยังทดสอบการทำงานของโรเตอร์ Perpetual เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลไกทุกส่วนทำงานตามปกติและไม่มีสิ่งใดขัดข้องหรือกีดขวางในขั้นตอนของการบรรจุเข้าตัวเรือน กำลังลานสำรองจะต้องเท่ากับสเปคที่ระบุด้วย ซึ่ง Rolex จะขึ้นลานนาฬิกาให้เต็มก่อนแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่านาฬิกาเรือนนั้นเดินได้ต่อเนื่องตามจำนวนชั่วโมงของลานที่ระบุ

ท้ายที่สุดแต่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการทดสอบประสิทธิภาพในการกันน้ำ โดยจะใช้แรงดันอากาศทดสอบก่อนที่จะนำนาฬิกาไปจุ่มน้ำในถังอัดแรงดัน นาฬิกาที่ระบุว่ากันน้ำ 100 เมตร (330 ฟุต) จะถูกทดสอบที่แรงดันน้ำเกินกว่าความลึกที่ระบุนั้นอีก 10% ในขณะที่นาฬิกาดำน้ำซึ่งกันน้ำได้ 300, 1,220 และ 3,900 เมตร (1,000, 4,000 และ 12,800 ฟุต) จะถูกทดสอบที่ระดับความลึกเผื่อเพื่อความปลอดภัยอีก 25% ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ของนาฬิกาประเภทนี้ การทดสอบการกันน้ำด้วยอากาศและด้วยน้ำเหล่านี้กระทำตามวิธีการพิเศษที่ Rolex พัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า Rolex ดูแลความเรียบร้อยในทุกเรื่องจริงๆ

การประกาศถึงการรับรอง Superlative Chronometer บนหน้าปัดนาฬิกา Rolex

หลังจากที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง ประสิทธิภาพในการขึ้นลาน กำลังลานสำรองและการกันน้ำแล้ว นาฬิกา Rolex แต่ละเรือนนั้นก็จะได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Superlative Chronometer ตามข้อความที่ปรากฏบนหน้าปัด ประกอบกับเหรียญตรา Green Seal ที่คล้องไว้กับนาฬิกา Rolex ทุกเรือน พร้อมด้วยการรับประกันทั่วโลกนาน 5 ปีเพื่อความอุ่นใจของลูกค้าทุกราย

อุตสาหกรรมนาฬิกาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหมือนอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่ก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตามกรอบของความก้าวหน้าทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การรับรองคุณภาพด้วยมาตรฐาน Superlative Chronometer ของ Rolex นี้ถือเป็นความพยายามที่เข้มข้นเพียงพอสำหรับการใช้งานต่อไปในอนาคตอย่างน้อย 10-20 ปี และเป็นสิ่งที่จะนำความมั่นใจมาสู่ลูกค้าผู้เป็นเจ้าของนาฬิกา Rolex ในทุกประเทศทั่วโลกได้อย่างแน่นอน

Luxury watch featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator
เหรียญตรา Green Seal ของ Rolex

บทความที่เกี่ยวข้อง: Rolex’s Flawless Combinations


The uncompromising performance standard set by Rolex is two times more stringent than industry norms.

Words: Ruckdee Chotjinda

Historically, the term “chronometer” was used to classify a grade of timekeeping instruments which offered superior accuracy. The most specific use was in reference to “marine chronometer” – a particular style of gimbal-mounted clock designed to offer utmost timekeeping accuracy to the crew of seafaring vessels since the 18th century. For them, knowing the precise time was a matter of life and death, as they depended on celestial navigation where their longitude could be correctly determined if they had access to precise reference time.

Having been established as a designator of accuracy, the word “chronometer” is adopted by manufacturers of the modern days to label wristwatches of higher precision. The practice was formalised (and controlled) by the Swiss authority who required that chronometer certification must be carried out by an independent testing body, not the watch manufacturers.

Swiss chronometer testing and certification are carried out today by the Swiss Official Chronometer Testing Institute (COSC or Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) at their three sites in Bienne, Le Locle and Saint-Imier. The testing process lasts 15 days and involves monitoring of the submitted watch movements in five positions and at three temperature levels. A watch movement passing the test must exhibit an average daily rate of +6/-4 seconds per day. Only watches using such a certified movement are allowed to have the “chronometer” designation on the dial.

But there is a small catch here. The COSC tests and certifies only the movements, not the cased up watches. The certification is made on the basis of the accuracy of the movement at the time of the test. It has no bearings on the accuracy of a watch after it is fully assembled, which is the responsibility of its manufacturer towards itself and its customers.

To ensure robustness and reliability of Rolex watches, the brand developed unparalleled testing methodologies and high-technology equipment to certify its watches and award them the status of Superlative Chronometer since the late 1950s. The criteria were reinforced in 2015 to establish a new standard of excellence for mechanical watches.

Once Rolex movements are returned from COSC with chronometer certification, they are put into the watch cases and retested in in-house laboratories in accordance with the firm’s own criteria. The precision of each watch is measured in seven static positions, as well as in a rotating rack, according to an exclusive methodology that simulates real-life wear, over a period of 24 hours. The Superlative Chronometer tolerance range required by Rolex is +2/-2 seconds per day, more than twice that is required of an official chronometer’s tolerance of +6/-4 seconds per day.

Apart from accuracy, these tests scrutinise the efficiency of the Perpetual rotor to ensure that all the components interact optimally and are not subject to any obstruction or friction at casing. The power reserve of a watch must be consistent with the specifications in that a fully wound watch must run for the entire length of its stated autonomy.

Last but not least, a Rolex watch is tested for waterproofness by subjecting it to excess internal air pressure and then by immersion in water in a hyperbaric tank. Watches guaranteed waterproof to a depth of 100 metres (330 feet) are tested at a water pressure equivalent to their rated depth plus 10 per cent, while divers’ watches – waterproof to 300, 1,220 and 3,900 metres (1,000, 4,000 and 12,800 feet) – are tested with an additional safety margin of 25 per cent, according to the standard in effect for this type of watch. The air tests and water tests are performed according to an exclusive methodology developed by Rolex to obtain extremely precise and reliable results. There is no compromise at Rolex.

Having passed this series of in-house tests for precision, self-winding capacity, power reserve and waterproofness, the Superlative Chronometer certification is awarded to Rolex watches. The inscription on the dial of Rolex watches symbolises Rolex’s tireless pursuit of chronometric excellence, given the pioneering role played by the brand in developing wristwatch precision from early in the 20th century. This status is also symbolised by the green seal that comes with every Rolex watch and is coupled with an international five-year guarantee.

The watch industry may not be a fast-changing landscape, but it is one that keeps evolving with advances in material sciences and engineering capabilities. The efforts made in this area by Rolex has set a serious benchmark that will be more than sufficient for the next decade or two, and that will be appreciated daily by discerning owners of Rolex watches across the globe.

Luxury watch featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator
Rolex green seal

See also: Rolex’s Flawless Combinations

Get Exclusive Connections with LUXUO Thailand
Join us today
Connect!
Close
Join us for exclusive access to Luxuo Thailand's contents and events
Subscribe
close-image