Dive into The World of Gemstones

Share this article

เติมกำลังใจให้ชีวิตด้วยด้วยเครื่องประดับที่มีอัญมณีที่มีความหมายในตัวเอง
บทความ: ลภีพันธ์ โชติจินดา ภาพเปิด: Shutterstock

ต่อให้ช่วงปีนี้จะยากลำบากเพียงใด แต่ทุกวันก็เป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่ งานใหม่ ธุรกิจใหม่หรือแม้แต่ความรักครั้งใหม่ ใครที่กำลังผ่านช่วงของความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะต้องการกำลังใจเป็นพิเศษเพื่อ เสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตนเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ อัญมณีหลายชนิดอาจช่วยคุณได้ตรงจุดนี้ ไปดูกันเลยดีกว่าว่าแบรนด์ระดับไฮเอ็นด์ต่างๆ เขานำอัญมณีชนิดใดไปใช้ผลิตเป็นเครื่องประดับแสนสวยงามให้เราเลือกซื้อกันบ้าง

Although this year seems like a tough one, every day is a chance for new beginnings. Whether it be a new home, job, business venture or even a new love. Anyone going through a period of change may need a bit of extra encouragement. Gemstones are believed by many to help build confidence and gain the morale required to overcome obstacles this year. Let’s take a look at some of the most beautiful pieces from high jewellery houses and dive closer at the gems they use. 


Turquoise 

อัญมณีทึบแสงที่มีสีฟ้าหลากหลายโทนไปจนถึงฟ้าอมเขียว แหล่งกำเนิดเทอร์ควอยซ์สำคัญในปัจจุบันจะมาจากประเทศอิหร่าน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน อัญมณีชนิดนี้เป็นอัญมณีที่พบว่ามีการใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่ยุคโบราณและส่วนมากจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนากับชนเผ่าโบราณ หรือนำมาเป็นเครื่องประดับสวมใส่เพื่อปกป้องคุ้มครองจากภยันตรายทั้งหลาย เชื่อว่าเป็นอัญมณีที่มีพลังแห่งชีวิตเชื่อมโยงกับผู้สวมใส่เพื่อสามารถเปลี่ยนสีได้และบ่งบอกถึงสุขภาพของเจ้าของ ทั้งยังเสริมสร้างสติปัญญาและพลังอำนาจบารมีในการเป็นผู้นำ ส่งเสริมให้มีบริวารที่ดีและจงรักภักดี เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีชัยชนะเหนือศัตรู 

เทอร์ควอยซ์ (ภาพ: Shutterstock)

Turquoise comes in a variety of opaque shades from blue to greenish blue. It can be found in various places around the world from Iran to the United States and China. This gemstone has been used extensively in human history and is usually linked to the religious rituals of ancient tribes. It is also used as jewellery to protect from various dangers. Some believe that this gem is linked to the wearer and can change colour to indicate the health of its owner. Turquoise is believed to strengthen intellect and leadership, helping to promote good and loyal followers. It can also help to advance careers or bring victory over opposition. 

กำไล Piaget Limelight Extremely Piaget ประดับเทอร์ควอยซ์

Peridot 

อัญมณีตระกูลควอตซ์ที่มีสีเขียวหลากหลายเฉดตั้งแต่สีเขียวอ่อน เขียวเข้ม เขียวอมเหลืองหรืออมน้ำตาล และเขียวอมเทา แต่สีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสีเขียวใสบริสุทธิ์ และมีสีที่เขียวสม่ำเสมอ เชื่อว่าเพอริดอทนั้นเป็นอัญมณีที่มีพลังด้านบวก เสริมสร้างความกล้าหาญ ความสงบ ปกป้องคุ้มครอง ให้ความเป็นสิริมงคล นำความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่ผู้ที่สวมใส่หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ช่วยในเรื่องของการเจรจาต่อรองและธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งความกล้าหาญอีกด้วย 

กำไล Bulgari Serpenti ประดับเพอริดอท

This gemstone from the quartz family comes in many shades of green. It can be found in pale green, dark green, yellow-green, brown-green and greyish green varieties. The most popular colour is a clear bright green that is consistent throughout the stone. it is believed that peridot brings positive energy, strength and courage. It is also a gemstone of peace and protection and said to bring good fortune and wealth. For the wearers or owners of Peridot, the gem will bring prosperity and help in matters of trades and negotiations. Peridot is also believed to be the gem of bravery. 

เพอริดอท (ภาพ: Shutterstock)

Blue Sapphire

อัญมณีสีน้ำเงินเข้มที่ดูลึกลับนี้เชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งจิตวิญญาณ สัจธรรม ความดีงามและความแข็งแกร่ง เชื่อว่าเป็นอัญมณีที่ให้พลังในเรื่องของสมาธิและจิตใจที่สงบ ส่งผลให้ความคิดปลอดโปร่ง มีสติ ช่วยให้เกิดความไม่ประมาท ทำให้การตัดสินใจในเรื่องสำคัญทำได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและส่งเสริมบารมี แวดล้อมไปด้วยบริวารที่ดี เป็นที่รักใคร่และนับถือ ส่งเสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของครอบครัว เพื่อนฝูงและคนทั่วไป ซึ่งในอดีตมักจะพบว่าบลูแซฟไฟร์นั้นถูกถือครองโดยผู้มีอำนาจ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเป็นอัญมณีที่เรียกทรัพย์และความมั่งคั่งอีกด้วย  

ต่างหู Graff ประดับบลูแซฟไฟร์

This striking dark blue gem has long been thought to be a symbol of spirit, truth, goodness and strength. Many believe the dark blue colour promotes concentration and a peaceful mind, resulting in clear thinking and consciousness. This helps one in decision-making in important matters and promotes success and prestige in one’s career. It is said that blue sapphires will ensure that the wearer is surrounded by attendants who love and respect them. Sapphires promote love, family relationships and friendships. In the past, blue sapphires were usually worn only by authority figures. It was also a gem that is believed to bring wealth and security. 

บลูแซฟไฟร์ (ภาพ: Shutterstock)

Amethyst 

อัญมณีผลึกสีม่วงตระกูลควอตซ์นี้มีตั้งแต่สีม่วงอ่อนจนเกือบไร้สีจนถึงสีม่วงเข้ม อเมทิสต์ที่มีคุณภาพสวยต้องมีสีสดเข้มและมีสีที่เสมอกันทั้งเม็ด ไม่สามารถเห็นตำหนิได้ด้วยตาเปล่า แหล่งกำเนิดสำหรับอเมทิสต์ที่มีคุณภาพสูงคือ บราซิล แอฟริกา นามิเบีย อุรุกวัย อเมทิสต์นั้นเป็นอัญมณีที่เชื่อว่ามีพลังในเรื่องของการบำบัดรักษาโรค ขจัดความเครียด ช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลาย และสมาธิ จึงเชื่อว่าช่วยในเรื่องของโรคนอนไม่หลับได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเด่นในเรื่องการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวอีกด้วย 

แหวน Dior Rose Dior Pré Catelan ประดับอเมทิสต์

These purple crystals from the quartz family can be found in a variety of hues from light purple to deep royal purple. The highest quality amethyst must have a bright, fresh colour that is even throughout the entire stone, as well as no inclusions that can be seen with the naked eye. This stone is most commonly found in Brazil, Africa, Namibia and Uruguay. Many believe in amethyst’s powers as a healing gem, and it is said that amethysts can relieve stress while helping one to relax and concentrate. Because of this, it is a popular stone for those suffering from insomnia. Finally, amethyst is believed to promote solidarity amongst family members. 

อเมทิสต์ (ภาพ: Shutterstock)

Citrine

อัญมณีหายากตระกูลควอตซ์ที่มีสีตั้งแต่สีเหลืองซีดไปจนถึงสีน้ำตาล เชื่อกันว่าซิทรีนนั้นเป็นอัญมณีแห่งความเข้าใจ จินตนาการและความต้องการ และยังเชื่อว่าเป็นเครื่องลางที่จะนำความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้ ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ว่ากันว่าผู้ที่ได้ครอบครองอัญมณีนี้จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาที่ดีและสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ เสริมสร้างทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มั่นใจในตัวเอง มีความกระตือรือร้นและเพียรพยายามอย่างสูง มีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์อีกด้วย 

สร้อย Cartier Panthère de Cartier ประดับซิทรีน

This rare gemstone from the quartz family is known for its pale yellow to golden-brown colour. Citrine is believed to be the gem of understanding, imagination and desire. Many also believe that it will bring wealth and success in business. Those who possess a citrine gem are believed to have intelligence and the ability to make good decisions. Citrine reinforces a positive attitude and increases creativity and confidence. It also influences the wearer to become more energetic and diligent, giving them courage to face many situations. 

ซิทรีน (ภาพ: Shutterstock)

Quartz

อัญมณีชนิดนี้เป็นอัญมณีที่มีความแวววาวสวยงามดั่งแก้ว พบมากที่สุดในแถบประเทศบราซิล อุรุกวัย โบลีเวีย อาร์เจนติน่าและนามิเบีย ควอตซ์ใสนั้นเชื่อกันว่าเป็นเสมือนอัญมณีที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานในการฟื้นฟู ช่วยในเรื่องของการขจัดปัดเป่ารักษาโรค ดูดซับพลังงานไม่ดีและขจัดออกไป ทั้งยังเชื่อว่าเป็นอัญมณีที่มีพลังพิเศษที่ช่วยในเรื่องของการกระจายพลังงาน ช่วยดลบันดาลให้สมปรารถนาในสิ่งที่หวัง นำสิ่งดีๆ มายังผู้สวมใส่ เพิ่มพูนสติปัญญาและสมาธิ และปกป้องให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งหลายอีกด้วย 

กำไล Chanel Sous le Signe du Lion ประดับควอตซ์ 

As a gem, Quartz has a beautiful sparkle with glass-like clarity. It is mostly found in Brazil, Uruguay, Bolivia, Argentina and Namibia. The clear crystals are believed to be a great source of energy and restoration. Quartz helps in eliminating and dispelling diseases. It is believed that this gem can distribute energy, absorbing bad energy and destroying it. Many also believe quartz can bring good things to its wearer. It increases wisdom and concentration while keeping s its wearer safe from danger.  

ควอตซ์ (ภาพ: Shutterstock)

Emerald

เอเมอรอลด์เป็นหนึ่งในอัญมณีที่มีมูลค่าสูงอาจเพราะด้วยเป็นอัญมณีที่มีความเปราะบางและหายาก เอเมอรอลด์นั้นเป็นอัญมณีแห่งการสมหวังในความรัก เสริมสร้างความรักใคร่ปรองดอง เชื่อว่าช่วยนำความมีชีวิตชีวาให้กับจิตใจ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจและความรัก ความอดทน ทั้งยังเสริมสร้างสมดุลระหว่างมิตรภาพ สร้างความสุข ความพึงพอใจและความภักดีด้วยเช่นกัน ทั้งยังเชื่อว่ามีพลังในการฟื้นฟูสุขภาพ ปรับสมดุลธาตุในร่างกายสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจ ยังเชื่ออีกว่าควรสวมใส่ให้เห็นอย่างเด่นชัด จะช่วยในเรื่องการเจรจาต่อรองและเรียกทรัพย์  

กำไล Van Cleef & Arpels Lover’s Path ประดับเอเมอรอลด์

Emerald is one of the most highly valued gemstones. This may be because as a gem, it is rather fragile and extremely rare. Emerald represents the fulfilment of love and the strengthening of relationships, affection and reconciliation. This gem is believed to help bring vitality and inspiration. It brings about compassion, patience and the balance of friendship, happiness, satisfaction and loyalty. Even more, emerald is believed to balance the elements of the body, strengthening both your physical and mental health. Those who wear emeralds may gain better luck with negotiations or the collection of assets.

เอเมอรอลด์ (ภาพ: Shutterstock)

Lapis Lazuli

อัญมณีสีน้ำเงินเข้มทึบที่ลุ่มลึกแต่มีความสว่างดุจท้องฟ้า เป็นอัญมณีหายากมีแหล่งกำเนิดจากประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถาน ทั้งยังเป็นอัญมณีที่มีความเก่าแก่และมีตำนานการค้นพบเมื่อกว่าหลายพันปีมาแล้ว จากหลักฐานในอดีตพบว่าถูกใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่ในยุคอียิปต์โบราณ พบว่าลาพิสลาซูลีนั้นถูกนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นตราสัญลักษณ์ เครื่องประดับและของใช้สำหรับชนชั้นสูงไปจนถึงกษัตริย์ มีความเชื่อว่าลาพิสลาซูลีนั้นมีพลังในการปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ เสริมสร้างพลังงานในด้านสติปัญญา และยังเชื่อว่าเป็นอัญมณีที่จะนำพาทรัพย์สินมาสู่ผู้สวมใส่อีกด้วย 

ต่างหู Chopard Song of the Blue Bird ประดับลาพิสลาซูลี 

This mystical gemstone is both the deepest opaque blue yet tinted as bright as the sky. Lapis lazuli originates in Afghanistan and Pakistan and is a legendary gem that has been used for thousands of years. Evidence shows that they were popular since Ancient Egyptian times and used as symbols and decoration for the upper class up to the pharaohs themselves. It is believed that lapis lazuli has the power to protect its wearer, enhancing energy and intelligence. Many also believe that this gem will bring about prosperity. 

ลาพิสลาซูลี (ภาพ: Shutterstock)

Onyx

โอนิกซ์หรือนิล อัญมณีสีดำ สีแห่งความลึกลับ จากประวัติศาสตร์พบว่ามนุษย์รู้จักโอนิกซ์นี้มาตั้งแต่ในยุคโบราณ ในอดีตยังเชื่อว่าช่วยในเรื่องของการได้รับชัยชนะยามที่จะต้องต่อสู้หรือแข่งขันกับฝ่ายตรงข้าม โอนิกซ์เป็นตัวแทนของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากอันตราย จากอุบัติเหตุ การเจ็บไข้ได้ป่วย และจากพลังงานที่มองไม่เห็น เป็นอัญมณีที่มีอิทธิพลในเรื่องของสุขภาพ จิตใจและความคิด ช่วยในเรื่องการเสริมสร้างความมั่นใจ สร้างความมั่นคงทางอารมณ์และความคิด ขจัดความวิตกกังวลและความหวาดระแวงสิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยเช่นกัน 

แหวน Louis Vuitton B.Blossom ประดับโอนิกซ์ 

Onyx is a gem with an enticingly mysterious black colour. Throughout history, people have long used onyx as a decorative stone. It was believed in ancient times that onyx could bring victory when fighting opponents. This gem represents the power of change, and provides protection when one needs to escape danger, accidents or illness. It is also believed to have an invisible energy that helps influence health and mental health in terms of building confidence and emotional stability. It is particularly potent in eliminating anxiety and paranoia. 

โอนิกซ์ (ภาพ: Shutterstock)

See also: Should the Luxury Sector Bet on Revenge Spending after Covid-19?

Get Exclusive Connections with LUXUO Thailand
Join us today
Connect!
Close
Join us for exclusive access to Luxuo Thailand's contents and events
Subscribe
close-image