China Chapter of Cartier Le Voyage Recommencé in Beijing

Share this article

Cartier Le Voyage Recommencé สะท้อนความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และจินตนาการในการสร้างสรรค์ของเมซง
บทความ: ลภีพันธ์ โชติจินดา ภาพ: Cartier

Cartier นับว่าเป็นแบรนด์จิลเวลรี่ที่เป็นเจ้าแห่งการบุกเบิกนวัตกรรมในการออกแบบและประดิษฐ์รูปทรงจิลเวลรี่ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นผสมผสานระหว่างสไตล์นีโอคลาสสิกกับการใช้แพลทตินัมสำหรับทำตัวเรือนเครื่องประดับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1899 หรือการนำรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงแอบสแตรกต์และการเลือกใช้สีสันที่แปลกตาอันเป็นรากฐานของดีไซน์อาร์ตเดคโคให้กับเมซงมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 จนเป็นแบรนด์จิลเวลรี่ที่เป็นที่ยอมรับจากราชวงศ์ในหลากหลายประเทศ

Cartier Le Voyage Recommencé

ล่าสุด Cartier จัดนิทรรศการจิลเวลรี่ชั้นสูง ณ Prince Jun’s Mansion กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นเลิศในงานฝีมือช่างจิลเวลรี่และจินตนาการในการสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัยเสมอ โดยเผยผลงานสุดล้ำค่าและตระการตาจากคอลเลคชั่น Le Voyage Recommencé รวมถึงเครื่องประดับชั้นสูงอื่นๆ กว่า 380 ชิ้นที่สะท้อนมุมมองใหม่ๆ ในการสรรค์สร้างเครื่องประดับทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ลวดลายและการรังสรรค์เฉดสีใหม่ของเมซง

Cartier Le Voyage Recommencé
กงลี่
Cartier Le Voyage Recommencé
แหวน Miroitement จากคอลเลคชั่น Le Voyage Recommencé
Cartier Le Voyage Recommencé
สร้อยคอ Miroitement จากคอลเลคชั่น Le Voyage Recommencé

นอกจากการจัดนิทรรศการแล้ว แบรนด์ได้จัดงานกาลาดินเนอร์สองงาน ณ กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน (Juyongguan Great Wall) อันเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรุ่งเรืองของจีนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวและบันทึกบทใหม่ของการเดินทางจากฟลอเรนซ์สู่ปักกิ่งของคอลเลคชั่นจิลเวลรี่ชั้นสูง Le Voyage Recommencé ที่แสดงถึงความโดดเด่นของงานเครื่องประดับชั้นสูงในสไตล์ของ Cartier และดีไซน์ที่มีการผสานของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก นำเอาประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่ากับความร่วมสมัยมาเข้าไว้ได้อย่างกลมกลืนและอลังการ โดยมีแขกคนสำคัญเข้าร่วมมากมาย อาทิ กงลี่ (Gong Li) และ ลิลี่ คอลลินส์ (Lily Collins) ซ่งเจีย (Song Jia) แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) หลี่เซี่ยน (Li Xian) และ ไป๋จิ้งถิง (Bai Jingting) รวมไปถึงเหล่า Friends of the Maison อีกด้วย

Cartier Le Voyage Recommencé
ลิลี่ คอลลินส์
Cartier Le Voyage Recommencé
แหวน Levare จากคอลเลคชั่น Le Voyage Recommencé
Cartier Le Voyage Recommencé
สร้อยคอ Nauha จากคอลเลคชั่น Le Voyage Recommencé

บทความที่เกี่ยวข้อง: Five Artists Converge on the Louis Vuitton Artycapucines Collection of 2023

Get Exclusive Connections with LUXUO Thailand
Join us today
Connect!
Close
Join us for exclusive access to Luxuo Thailand's contents and events
Subscribe
close-image