The Mercedes Star in the Ring Signet Turns 100 Today

Share this article

ครบรอบ 100 ปีการจดทะเบียนตราดาวเมอร์เซเดสโดย Daimler-Motoren-Gesellschaft เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1921
บทความ:
LuxuoTH ภาพ: Mercedes-Benz

[ English ]

ตราดาวเมอร์เซเดสเป็นเครื่องหมายการค้าที่ทรงพลังที่สุดเครื่องหมายหนึ่งในโลก และตัวแบรนด์ Mercedes-Benz เองก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ระดับโลกที่ดีที่สุดหรือ Best Global Brands อันดับที่ 8 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 โดยบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติอเมริกัน Interbrand ทั้งนี้ Mercedes-Benz เป็นแบรนด์ยุโรปเพียงแบรนด์เดียวเท่านั้นจากแบรนด์ที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมดจำนวน 10 แบรนด์ในแต่ละปี

เครื่องหมายทางการค้าของ Daimler-Motoren-Gesellschaft และ Benz & Cie. ช่วงปี ค.ศ. 1909, 1916, 1921 และ 1926

สาเหตุที่เราเขียนบทความนี้ก็เพราะว่า Daimler-Motoren-Gesellschaft จดทะเบียนตราสัญลักษณ์รูปดาวสามแฉกในวงกลมในวันนี้เมื่อ 100 ปีที่แล้ว ไอเดียเริ่มแรกมาจากพอลและอดอล์ฟ เดมเลอร์ เพราะบุตรชายทั้งสองของก็อทลีบ เดมเลอร์จำได้ว่าพ่อของเขาเคยวาดรูปดาวลักษณะเช่นนี้บนโปสการ์ดรูปเมืองที่เขาอยู่เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของบ้าน จากนั้นตัวอดอล์ฟ เดมเลอร์เองจึงวาดรูปตราสัญลักษณ์ดาวสามแฉกในแบบสามมิติขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงวิสัยทัศน์ของคุณพ่อที่มีต่อการขับเคลื่อนยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ

จากนั้นในปี ค.ศ. 1926 เมื่อ DMG ควบรวมกิจการกับ Benz & Cie. จนเกิดเป็นบริษัท Daimler-Benz ตราสัญลักษณ์ของทั้งบริษัทก็ถูกนำมาผสานเข้าด้วยกันโดยมีพวงหรีดสำหรับผู้ชนะของ Benz ล้อมรอบตราดาวสามแฉกของ DMG อย่างลงตัว และเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้บนองค์ประกอบต่างๆ ของรถยนต์ Mercedes-Benz นับแต่นั้นมาจนเป็นที่จดจำของผู้คนทั่วโลก

โปสเตอร์ประกาศการควบรวมกิจการ Daimler และ Benz เมื่อปี ค.ศ. 1926

เนื่องในโอกาสสำคัญนี้ Mercedes-Benz จึงได้จัดทำวีดีโอความยาว 1 นาทีขึ้นมาโดยใช้ภาพแบบแปลนรูปโลโก้ประกอบกับภาพจากคลังประวัติศาสตร์ของทางแบรนด์เปิดต่อกันแบบฉับไว เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในเชิงวิศวกรรมของทางแบรนด์ และความหมายของตราดาวเมอร์เซเดสที่เด่นชัดในสังคมต่างๆ ทั่วโลกนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เชิญชมได้เลยครับ …

บทความที่เกี่ยวข้อง: Formula 1 is Developing its Own Sustainable Fuel


The globally known trademark was formally registered on 5 November 1921 by Daimler-Motoren-Gesellschaft.

Words: LuxuoTH Photo: Mercedes-Benz

The Mercedes star in the ring is one of the most charismatic symbols on earth. In fact, Mercedes-Benz has been consistently ranked in the eighth place of the Best Global Brands since 2018 by the American brand consultancy Interbrand – it is the only European brand to have a position in that annual list of 10 brands.

People all over the world know Mercedes-Benz by the Mercedes star in the ring signet. This very specific symbol was registered by Daimler-Motoren-Gesellschaft on this day 100 years ago. The idea came from Paul and Adolf Daimler who recalled how their father Gottlieb Daimler used a star which looked like this to mark the position of this house on a postcard with a view of their town. Adolf drew up a three-dimensional representation of the star which symbolizes Gottlieb Daimler’s vision of motorization on land, on water and in the air.

Later on, in 1926, DMG merged with Benz & Cie. to form Daimler-Benz. Their trademarks merged as well with Benz’s laurel wreath wrapped around DMG’s three-pointed star. This symbol has graced various parts of Mercedes-Benz cars ever since.

A one-minute video was produced by Mercedes-Benz for this centennial occasion. Using quick successions of technical drawings and archival images, one is effectively reminded of the company’s engineering success over the years, and the cultural value associated with this unmistakable trademark. You can find the video at the end of the Thai section above.

The Mercedes star at Mercedes-Benz Museum today

See also: Formula 1 is Developing its Own Sustainable Fuel

Get Exclusive Connections with LUXUO Thailand
Join us today
Connect!
Close
Join us for exclusive access to Luxuo Thailand's contents and events
Subscribe
close-image