ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ (ขวัญ)

อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ที่ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจสาว ปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ทีเอช โรโบติก จำกัด ผู้นำเข้าหุ่นยนต์ iRobot ที่เรารู้จักกันดีนั่นเอง ควบกับตำแหน่ง Chief Happiness Officer ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความสุขของพนักงานในเครือบริษัท Sharich Holding เพราะเธอเชื่อมั่นว่าเมื่อคนเรามีการพัฒนาตัวเอง เราก็จะมีความถนัดและเชี่ยวชาญมากขึ้น จนเรียกได้ว่าเราเก่งแล้ว เมื่อนั้นความสุขก็จะตามมาแน่นอน


ML Ploynapat Leenutaphong (Kwan)

A former professor at the Faculty of Arts, Chulalongkorn University, , ML Ploynapat Leenutaphong (Kwan) has entered the business world as the Managing Director of TH Robotics, importer of the famous iRobot series of products. She is also the Chief Happiness Officer, responsible for the happiness of employees, at Sharich Holding. Kwan is confident in the belief that when people have the chance to improve on their field of expertise, happiness will surely follow.

IG: kwan_sharich