ภูมิพัฒน์ เจียมวิจิตรกุล (จ๊อบ)

ภูมิพัฒน์เป็นหนึ่งในผู้นำองค์กรของบริษัท ทุ่งคาฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาทรัพยากรเหมืองแร่และอสังหาริมทรัพย์ โดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หลังเรียนจบปริญญาโทด้าน Marketing and International Management จาก University of Reading เขาก็เข้ามาช่วยดูแลธุรกิจของครอบครัวแบบเต็มตัวจนถึงปัจจุบัน ผู้บริหารคนนี้ถ้าได้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ เขาจะบอกกับตัวเองว่าต้องทำเต็มที่และทำให้สำเร็จ


Phumphat Jiamwijitkul (Job)

Phumphat Jiamwijitkul or Job is the Business Development Manager at Tongkah Harbour PLC, a leader in mining development and real estate. After graduating with a master’s degree in Marketing and International Management at the University of Reading, he has since returned to oversee his family business full time. When setting personal goals, Job tells himself that he must work to the fullest to accomplish them.

IG: jobjiam