Switzerland Aims to be The World’s Most Sustainable Destination

Share this article

Swisstainable โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
บทความ: LuxuoTH ภาพ: Switzerland Tourism

[ English ]

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่เพียงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ตักตวงความสุขและความประทับใจของสถานที่นั้นกลับมา แต่เรายังทิ้งร่องรอยการเดินทางที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของสถานที่และชุมชนนั้นๆ ด้วยเช่นกัน องค์กรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างก็พยายามสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในหมู่นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการมและชุมชมด้วย

swisstainable

รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้คนในยุคหลังการระบาดของโควิด 19 เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ผลสำรวจตัวอย่างนักท่องเที่ยว 29,000 จาก 30 ประเทศทั่วโลกในปี ค.ศ. 2021 ของ booking.com แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวร้อยละ 61 ต้องการที่จะท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต และร้อยละ 81 ต้องการที่จะเข้าพักในที่พักแบบยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย ซึ่งความยั่งยืนในที่นี้ไม่ได้แค่การคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า แต่ยังรวมถึงการท่องเที่ยวแบบที่เน้นความใกล้ชิดกับธรรมชาติ การเข้าถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งมากขึ้น การบริโภคและสนับสนุนสินค้าของชุมชม ทั้งหมดนี้นำไปสู่แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะเลือกเจาะลึกในแต่ละประเทศหรือแต่ละเมืองเป็นเวลานานวันมากขึ้นด้วย

swisstainable

สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตื่นตัวเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ด้วยเพราะเป็นหนึ่งในจุดหมายต้นๆ ที่นักเดินทางทั่วโลกต้องการที่จะได้ไปเยี่ยมเยียน โครงการ Swisstainable คือกลยุทธ์ทางด้านการท่องเที่ยวที่เป็นความร่วมมือร่วมใจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร การรถไฟ รถประจำทาง รถราง หรือร้านค้าต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของโลก ซึ่งการสื่อสารด้วยตราสัญลักษณ์ Swisstainable นี้จะช่วยให้นักเดินทางเข้าถึงผู้ให้บริการที่ร่วมโครงการความยั่งยืนนี้ได้ง่ายขึ้นและชัดเจนมากขึ้น

swisstainable

มาร์ติน ไนเดกเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์กับ Luxuo Singapore ว่า “ชื่อ ‘Swisstainable’ คือการผสมคำระหว่าง ‘Switzerland’ และ ‘sustainable’ และเป็นโปรแกรมที่เราจัดตั้งขึ้นร่วมกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสวิตเซอร์แลนด์ โปรแกรมความยั่งยืนนั้นมีด้วยกันหลากหลายโปรแกรมและชื่อเรียก และบางครั้งก็เริ่มเป็นเรื่องยากสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าใจว่าโปรแกรมใดรณรงค์เรื่องอะไร แต่ในเวลานี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกราย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว รถกระเช้าขึ้นภูเขาหรือโรงแรมซึ่งมีความพยายามด้านความยั่งยืนใดๆ ก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Swisstainable ได้แล้ว โดยจะมีระดับสมาชิกต่างกันตามสถานะของโครงการที่ตนเองเข้าร่วมอยู่ ได้แก่ ระดับ 1 (ระดับลงนามเข้าร่วม) ระดับ 2 (ระดับผ่านการตรวจสอบ) ระดับ 3 (ระดับผู้นำ) และเพื่อเป็นการตอกย้ำจุดนี้ เราจะประชาสัมพันธ์ข้อเสนอต่างๆ ในโครงการ Swisstainable ไปทั่วโลกเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพสวิตเซอร์แลนด์ว่าเป็นจุดหมายที่ยั่งยืนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก”

swisstainable

ดังนั้นหากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นนี้ก็ต้องสนับสนุนสถานประกอบการที่มีตราสัญลักษณ์ Swisstainable นี้ในการเดินทางครั้งต่อไปของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง: Somewhere Lombok Proposes Slow Life Beyond Bali  


The Swisstainable program classifies operators and destinations into three levels of sustainability.

Words: LuxuoTH Photo: Switzerland Tourism

When we travel to different places, we get to enjoy ourselves and bring home good memories. The flip side of this, however, is that we may also leave behind traces of our presence and unwittingly impact the environment of those places and communities. It is this realization that has led tourism industry organizations to work on raising awareness of sustainable tourism among travelers as well as operators and communities.

Swisstianable

Following the outbreak of the Covid-19 pandemic, people’s travel patterns have changed considerably. According to a 2021 survey of 29,000 travelers across 30 countries by booking.com, 61 percent of travelers want to engage in more sustainable tourism while 81 percent want to stay in a sustainable accommodation on their future trips. Here, sustainability doesn’t merely mean efficient use of resources, but also the kinds of tourism that focus on being close to nature, a deeper access to local culture and ways of life, and consumption and support for community products. What all of this points to is a more immersive travel trend, with travelers choosing to spend more time in each country or city they visit.

Swisstianable

As one of the top destinations for travelers worldwide, Switzerland is highly conscious of sustainable tourism, as reflected by the Swisstainable program launched in 2021 by the country’s tourism industry. As a strategy to make Switzerland a global leader in sustainable tourism, Swisstainable has the support of travel-industry stakeholders including hotels, restaurants, rail and bus operators and retail shops. Operators who engage in sustainable tourism are entitled to display the Swisstainable emblem to ensure clear and easy communication of their participation in the program to tourists.

Swisstianable

“Swisstainable” is a combination between ‘sustainable’ and ‘Switzerland’, and is a program we’ve launched together with the entire Swiss tourism industry. There are many different sustainability programs and labels, and at times it becomes difficult for travellers to understand which program stands for what. Therefore, now every player, be it a destination, a mountain cable car or a hotel, who is engaged in any kind of sustainability program can join the Swisstainable movement,” Switzerland Tourism CEO Martin Nydegger shares with Luxuo Singapore.  

“According to the status of his own program, he will be a member of Swisstainable Level 1 (committed), Level 2 (engaged) or Level 3 (leading). And to strengthen that, we’re promoting all Swisstainable offers globally and ensuring that Switzerland will be perceived as one of the world’s most sustainable destinations.”

If you, too, want to be part of more sustainable tourism, make sure to support operators displaying the Swisstainable emblem on your next visit to Switzerland.

Swisstianable

See also: Somewhere Lombok Proposes Slow Life Beyond Bali

Get Exclusive Connections with LUXUO Thailand
Join us today
Connect!
Close
Join us for exclusive access to Luxuo Thailand's contents and events
Subscribe
close-image