The Need to Help Hospitals Now

ร่วมบริจาคเงินแค่คนละนิด เพื่อเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกัน
บทความ:
อังคณา วงศ์วิเศษไพบูลย์

[ English ]

พลังการให้ที่ยิ่งใหญ่มาจากการรวมพลังของคนไทยทุกคน Luxuo Thailand ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่กำลังระดมเงินทุนไปใช้ในการรักษาคนไข้ รวมทั้งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยของเราในขณะนี้ 

โรงพยาบาลศิริราช 

“ศิริราชมูลนิธิ” เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ก่อตั้งมาได้ 40 กว่าปีแล้ว ด้วยทางคณาจารย์ในขณะนั้นเล็งเห็นว่าการที่จะทำให้ภารกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าเพื่อให้ทันยุคสมัย จำเป็นต้องมีทุนทรัพย์เพื่อการนี้อย่างเพียงพอ จึงได้ก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเพื่อวัถตุประสงค์ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการให้การรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนิยามที่ว่า “โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลของแผ่นดิน” 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการบริจาคได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/sirirajhospital


โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

“มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงค์เริ่มแรกคือเพื่อให้การรักษาพยาบาลเหล่าบรรดาทหารหาญ ตำรวจ อาสาสมัครพลเรือนที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ จัดหาอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ทหาร ผู้ป่วย และผู้ทุพพลภาพ ตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้ยากไร้ แน่นอนว่าในภาวะเช่นนี้ การจัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เพื่อใช้รองรับในการรับมือของโรคจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการบริจาคได้ที่ http://www.pmk.ac.th/index.php/contactus.html


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นอกเหนือจากการระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลคนไข้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ดังที่ทราบกันว่ามีค่าใช้จ่ายสูงมาก สถานการณ์นี้ยังส่งผลต่อการรับบริจาคโลหิตภายในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต จากเป้าหมายที่ต้องได้รับโลหิตวันละ 2,000-2,500 ยูนิต ปัจจุบันลดลงไปไม่ถึง 1,000 ยูนิต ซึ่งถ้าตัวเลขยังคงเป็นแบบนี้ ทางสภากาชาดระบุว่าย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาแน่นอน 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการบริจาคได้ที่ https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh

บทความที่เกี่ยวข้อง: Who to Thank for Alcohol-Based Handrubs


Every donation matters during this challenging time of pandemic. 

Words: Angkana Wongwisetpaiboon

This article is our small gesture of public service in this time of health crisis. While certain hospitals are leading the charge in the fight against the national spread of the coronavirus, they do so without sufficient funds to treat patients or to urgently procure medical equipment and supplies. Small donations from everyone can make a difference here. 

Siriraj Hospital 
Established over 40 years ago by visionary professors, the Siriraj Foundation is a charitable organisation intended to facilitate the mission of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, and to keep its activities current with the times by securing the necessary fund. In addition to that role of fundraising for the procurement of medical equipment, the foundation promotes treatment of financially disadvantaged patients as well. This is consistent with the slogan “Siriraj Hospital: the Hospital of the Land”. To make a donation to the fight against Covid-19 at Siriraj Hospital, transfer money to Siam Commercial Bank current account numbered 016-3-00049-4. For more information, please write to donate_siriraj@hotmail.com.

Phramongkutklao Hospital 
Phramongkutklao Hospital Foundation under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn has the initial objective of providing medical treatments to soldiers, policemen and civilian volunteers sustaining injury from their service to the defense of the country. It provides prosthetics and other necessary devices to disabled servicemen and the poorer members of the society. Certainly, the hospital needs to gear up their inventory of medicines and supplies for the fight against the pandemic. Make your donation to TMB Bank account numbered 038-2-70902-0. 

King Chulalongkorn Memorial Hospital, The Thai Red Cross Society
It is a widely known fact in Thailand that King Chulalongkorn Memorial Hospital has the great burden of expenses from its many activities. Aside from the treatment of Covid-19 cases, the hospital operates the National Blood Centre and its mobile blood units. From its intake target of 2,000-2,500 units per day, the hospital is receiving less than 1,000 units of blood donation. The Thai Red Cross Society fears that, if this downward trend persists, there will be a shortage affecting patients in need of blood in their treatment. Where donation details are concerned, luckily for us, they have a poster in English so here goes … 

See also:Who to Thank for Alcohol-Based Handrubs