Rolex Perpetual Planet Initiative Offers Support to Coral Gardeners

Perpetual Planet

Rolex ให้การสนับสนุนโครงการ Coral Gardeners ของเหล่านักเพาะปะการังรุ่นเยาว์แห่งหมู่เกาะเฟรนช์โพลินีเชีย
บทความ: LuxuoTH

[ English ]

นับเป็นเวลาเกือบศตวรรษที่ Rolex ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจการสำรวจและผจญภัยไปกับเหล่าผู้บุกเบิกและนักวิทยาศาสตร์สู่ดินแดนอันห่างไกลที่มีสภาพอากาศเลวร้ายหรือดำดิ่งไปในมหาสมุทรอันลึกลับ โดยอาจจะมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการที่จะท้าทายธรรมชาติและขีดความสามารถของมนุษย์ และดำเนินมาถึงจุดที่มนุษย์เราต้องการรักษาและสร้างความยั่งยืนเพื่อชนรุ่นหลัง ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ Perpetual Planet ที่ Rolex ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2019 โดยร่วมมือกับ National Geographic ในการสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรที่ทำการสำรวจและวิจัยต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมที่มุ่งเน้นศึกษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม ดังเช่นโครงการของ Coral Gardeners หรือเหล่านักเพาะปะการังรุ่นเยาว์นี้

Perpetual Planet

ติตวน เบอร์นิโก ซึอีโอและผู้ก่อตั้ง Coral Gardeners เป็นชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสวัย 21 ปีที่เติบโตมาในฟาร์มหอยมุกเล็กๆ บนเกาะตาฮีติในหมู่เกาะเฟรนช์โพลินีเชียกลางมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ซึ่งท้องทะเลและแนวปะการังเปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นของเขาและเพื่อนๆ ในปี 2015 ติตวนในวัย 16 ปี ได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับท้องทะเลและแนวปะการังที่เขารัก และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ติตวนต้องการที่จะรักษาและสร้างความยั่งยืนให้กับแนวปะการังที่เขาหวงแหน เขาจึงก่อตั้ง Coral Gardeners ขึ้นในปี 2017 โดยมุ่งหวังที่จะบูรณะและฟื้นฟูแนวปะการัง สร้างกิจกรรมให้เกิดความตระหนักรู้ แรงบันดาลใจ และพยายามสร้างนวตกรรมที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนในหมู่คนรุ่นใหม่ด้วยแนวทางใหม่ๆ ซึ่งได้รับผลตอบรับและแรงสนับสนุนที่ดีจากหลายภาคส่วน รวมถึงโครงการ Perpetual Planet ที่ได้เข้ามาสนับสนุน Coral Gardeners ในปี 2022

Perpetual Planet

Coral Gardeners ทำงานร่วมกันกับนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูแนวปะการังด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนปะการังที่นำไปอนุบาลเป็นระยะเวลา 12-18 เดือน จากนั้นจึงย้ายปะการังไปติดตั้งในแนวโขดหินด้วยวัสดุที่มีชื่อเรียกว่ามารีนซีเมนต์ สีสันของแนวปะการังและปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่เพิ่มขึ้นโดยรอบแนวปะการังที่ได้รับการฟื้นฟูในขณะนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความพยายามและความทุ่มเทของพวกเขาไม่สูญเปล่า ปัจจุบัน Coral Gardeners ได้บรรลุเป้าหมายในการติดตั้งปะการังไปแล้วกว่า 30,000 ต้น และมีการอนุบาลปะการังไว้แล้วประมาณ 10,000 ต้นในบ่ออนุบาล 6 จุดที่กระจายอยู่ในแถบหมู่เกาะเฟรนช์โพลินีเชีย

Perpetual Planet

นอกจากนี้ ติตวนยังมีวิสัยทัศน์ในการที่จะนำเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์กราฟฟิค กล้องใต้น้ำ ระบบสร้างแผนที่ 3 มิติ และระบบเอไอเข้ามามีช่วยในการวิเคราะห์ สังเกตการณ์ และติดตามการเจริญเติบโตของปะการังที่พวกเขาได้เพาะไว้ในทะเลได้อย่างใกล้ชิดและแม่นยำมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยทำให้การบูรณะและฟื้นฟูแนวปะการังของ Coral Gardeners สามารถขยายอาณาเขตไปยังแนวปะการังอื่นๆ ทั่วโลกได้ โดยมีหมู่เกาะในสาธารณรัฐฟิจิเป็นเป้าหมายถัดไปของพวกเขา

บทความที่เกี่ยวข้อง: Conquest of The Deep


A collective of young coral growers in French Polynesia is on a mission to save the world’s reefs.

Words: LuxuoTH

For nearly a century, Rolex has supported individuals and organizations harnessing science and technology to solve the Earth’s environmental challenges, backing their explorations and adventures in places with extreme climates or even deep down under the ocean’s surface. From supporting pioneering explorers pushing back the boundaries of human endeavor, however, the company has shifted its commitment to supporting conservation and sustainability efforts to help secure the future of posterity.

The Perpetual Planet initiative, launched in 2019 by Rolex in partnership with National Geographic, supports individuals and organizations undertaking environmental research and exploration, or the study, conservation and rehabilitation of nature and environment with the goal to safeguard the world for a better future. One of the projects supported by Perpetual Planet is Coral Gardeners, a collective of coral growers in French Polynesia.

Coral Gardeners CEO and Founder Titouan Bernicot is a 21-year-old Frenchman who grew up on a small atoll in the Pacific, where his parents cultivated Taihitian pearls. For young Titouan and friends, the sea and coral reefs were their playground. In 2015, Titouan, aged 16 years, noticed that something strange was happening to the sea and reefs he loved. Spurred by a desire to help ensure the sustainability of coral reefs, he founded Coral Gardeners in 2017 with the aim to save the world’s coral reefs through active restoration, awareness activities and innovation. The group also seeks to explore the various ways that technology can help with conservation efforts. Coral Gardeners’ work has drawn recognition and support from various entities, including Perpetual Planet, which began to support the collective in 2022.

Working with advice from scientists and experts on reef restoration methods, these coral growers clip fragments from coral to cultivate in coral nurseries over 12-18 months before gluing them back onto nearby reefs using a material called marine cement. As colors and life return to the once-bleached, now-reestablished reefs, it’s clear that their efforts and dedication have not been wasted. Today, Coral Gardeners have surpassed their initial goal of 30,000 corals planted and currently have about 10,000 corals growing underwater in six nursery sites across French Polynesia.

Titouan Bernicot has a vision to harness the potential of computer technology, underwater cameras, 3D mapping and AI to better and more accurately analyze, observe and monitor the growth of the corals he and his team have planted. These high-tech aids will allow Coral Gardeners to expand their restoration efforts to coral reefs around the world. Currently they have their sights set on the islands of Fiji.

See also: Conquest of The Deep