Rolex Perpetual Partner Mission Blue Announces Two New Hope Spots

Share this article

Mission Blue ประกาศ Hope Spot ใหม่ 2 จุดที่หมู่เกาะอะโซรส์และประเทศคอสตาริก้า
บทความ: LuxuoTH

[ English ]

สำหรับ Rolex แล้ว “perpetual” ไม่ได้เป็นเพียงคำที่ปรากฏอยู่บนหน้าปัดนาฬิกา แต่เป็นปรัชญาแห่งความพยายามในการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เสาะหาและส่งต่อความรู้ใหม่ และสร้างโลกที่ดียิ่งกว่านี้อย่างต่อเนื่อง ดังที่เราได้เห็นจากกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด Rolex Perpetual Planet ซึ่งมีหนึ่งในสามองค์ประกอบสำคัญเป็นโครงการ Mission Blue

Luxury news featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator
ซิลเวีย เอิร์ล

Mission Blue ก่อตั้งโดยนักสำรวจทะเลและเทสติโมนีของ Rolex ซิลเวีย เอิร์ล เพื่อการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเลผ่านทางการตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มีชื่อเรียกว่า Hope Spot ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และ Hope Spot แต่ละจุดนั้นจะต้องมีบุคคลหรือองค์กรในท้องถิ่นหนึ่งคนหรือหนึ่งองค์กรเป็นผู้พิทักษ์ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับรัฐบาลและผู้นำชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ที่ Mission Blue เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2009 ก็มีการประกาศ Hope Spot แล้วทั้งหมด 136 จุดซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลประมาณ 57,577,267 ตารางเมตร Rolex มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ตั้งแต่ปี 2014 เราก็เชื่อว่า Mission Blue จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการปกป้องพื้นที่ 30% ของทะเลโลกได้ภายในปี 2030

Luxury news featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator
หมู่เกาะอะโซรส์

ข้อมูลจากเว็บไซท์ของ Mission Blue เปิดเผยว่าในปีนี้ทางองค์กรมีการประกาศ Hope Spot ใหม่แล้วอย่างน้อย 9 จุด และเราก็มีภาพสวยงามจาก 2 จุดในจำนวนนั้น จุดแรกคือที่หมู่เกาะอะโซรส์ ประเทศโปรตุเกส ระบบนิเวศน้ำลึกกลางมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอย่างเช่นวาฬและพอร์พอยส์ โดยซิลเวีย เอิร์ล ได้ให้คำนิยามสถานที่แห่งนี้ว่าเป็น “ศูนย์กลางแห่งชีวิต” และ “สถานที่สุดอัศจรรย์”

Luxury news featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator
กระเบนปีศาจที่หมู่เกาะอะโซรส์

แต่ระบบนิเวศอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ก็ถูกคุกคามโดยกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการประมง การขนส่งทางเรือ การก่อสร้างตามแนวชายฝั่งและแม้แต่การเกษตรก็ตาม ชุมชนในท้องถิ่นและรัฐบาลจึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 และการประกาศให้หมู่เกาะอะโซรส์เป็น Hope Spot แห่งใหม่ก็จะช่วยทำให้พื้นที่นี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในประชาคมของนักอนุรักษ์ในระดับโลก

Luxury news featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator
ฉลามสีน้ำเงินที่หมู่เกาะอะโซรส์

Hope Spot จุดที่สองซึ่งมีการประกาศใหม่ก็คือแหลมโอซาที่คอสตาริก้า พื้นที่บริเวณนี้จะมีวาฬจากแอนตาร์คติกาและสัตว์อพยพย้ายถิ่นอื่นๆ มาเยือนทุกปี เช่น ฉลามหัวค้อน กระเบนราหูและเต่าทะเล แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งที่พื้นที่แพร่พันธุ์และเลี้ยงดูตัวอ่อนของสัตว์เหล่านี้กำลังประสบปัญหาจากมลพิษพลาสติก สารตกค้างจากการเกษตรและแหจับปลาที่ถูกทิ้งไว้ในทะเล

Luxury news featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator
แหลมโอซาที่คอสตาริก้า

ที่ผ่านมาก็มีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติต่างๆ ไปบ้างแล้ว แต่ว่ายังมีพื้นที่รอยต่อซึ่งทำให้สัตว์ทะเลที่อพยพย้ายถิ่นดังกล่าวนั้นต้องประสบกับภัยคุกคามต่อไป Mission Blue จึงเข้ามาช่วยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพิ่มอีกในชื่อ Reserva Marina Álvaro Ugalde Víquez เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนในพื้นที่ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและจิตวิทยา

Luxury news featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator
วาฬหลังค่อมที่แหลมโอซา

Mission Blue จะเดินหน้าทำการสำรวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับทราบถึงภัยที่กำลังคุกคามท้องทะเลที่ต่างๆ และเพื่อให้มีภาพที่จะนำไปใช้สร้างสื่อประกอบการให้ความรู้และรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ต่อไป อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mission Blue ได้ที่ mission-blue.org  

Luxury news featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator
การเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แหลมโอซา

บทความที่เกี่ยวข้อง: Rolex’s Partnership with National Geographic to Preserve Our Perpetual Planet


The new marine protected areas are in the Azores and Costa Rica.

Words: LuxuoTH

At Rolex, “perpetual” is more than a word on the dial. It is a philosophy – an unceasing quest for excellence, to explore and to share human knowledge, and to build a better world. The Swiss watchmaker’s philanthropic activities are carried out under the Rolex Perpetual Planet initiative, with one of the three pillars being Mission Blue.

Mission Blue was founded by legendary marine explorer and Rolex Testimonee Sylvia Earle. The aim is to preserve the ocean’s biodiversity through the establishment of marine protected areas called Hope Spots around the world. And for each Hope Spot, there must be a local person or entity to act as the Champion who coordinates relevant actions with the government and community leaders in the area. A total of 136 Hope Spots have been announced since Mission Blue became active in 2009, covering an estimated ocean area of 57,577,267 square meters. With Rolex as a partner since 2014, Mission Blue is on its way to achieve the goal of protecting 30% of the ocean by 2030.

According to the Mission Blue website at least nine Hope Spots were introduced this year. We have access to photographs from two of them. The first one is in Portugal’s Azores Archipelago – a grand oasis in the middle of the Atlantic Ocean known for its rare and richly valuable ecological and biological qualities. It includes inhabitants like whales and porpoises and is described by Sylvia Earle as “a magnet for life” and “a magical place”.

However, this rich ecosystem is affected by human activities which include fishing, marine transport, coastal construction and agriculture, so local communities and government began to engage in the practice of ecotourism as early as in the 1980s. The announcement of the Azores Archipelago as a Hope Spot will give them the needed visibility on the global ocean conservation stage.

The second Hope Spot we can feature is the Osa Peninsula in Costa Rica. This area is visited each year by whales from Antarctica and other migratory animals like hammerhead sharks, manta rays and sea turtles. Unfortunately, their visits to this breeding ground and feeding area are met with hazards from plastic pollution, agricultural effluent and ghost nets from industrial fishing.

A certain level of protection was afforded by the establishment of national parks and wetlands. Nevertheless, the gaps between them leave the migrating marine life vulnerable to the above threats. More areas need to be covered, and Mission Blue is helping to accelerate the creation of another marine protected area called Reserva Marina Álvaro Ugalde Víquez whose restored marine ecosystem will also enrich the local community economically, physically and mentally.

Mission Blue will continue to carry out expeditions to collect scientific data, to identify threats, and to create visual content necessary to drive advocacy and conservation efforts. For more information on this California-based organization, please visit mission-blue.org.

Luxury news featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator
One of the beneficiaries from the creation of the Osa Peninsula Hope Spot

See also: Rolex’s Partnership with National Geographic to Preserve Our Perpetual Planet

Get Exclusive Connections with LUXUO Thailand
Join us today
Connect!
Close
Join us for exclusive access to Luxuo Thailand's contents and events
Subscribe
close-image