5 UK Universities with Programs for the Modern World

อนาคตที่สดใสกับหลักสูตรใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร
บทความ: จินตนา ปัญญาอาวุธ ภาพเปิด: Shutterstock

[ English ]

คงไม่มีช่วงเวลาใดจะเหมาะเท่ากับตอนนี้อีกแล้วที่พ่อแม่จะส่งลูกหลานไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรเมื่อดูจากค่าเงินปอนด์ที่ต่ำถึงระดับ 38-39 บาทต่อหนึ่งปอนด์

ประเทศในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะอังกฤษเป็นสถานศึกษาในฝันของเด็กหลายๆ คนที่อยากไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย การเรียนที่นี่ไม่เพียงแต่นักเรียนจะได้รับความรู้และเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษจากประเทศเจ้าของภาษา แต่ยังจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของอังกฤษด้วย

เนื่องจากสหราชอาณาจักรมีมหาวิทยาลัยมากกว่า 150 แห่ง จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลือกแห่งใดแห่งหนึ่ง Luxuo Thailand จึงช่วยคัดเลือกมหาวิทยาลัย 5 แห่งที่เปิดสอนสาขาวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอาชีพในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

มหาวิทยาลัยวอร์ริค

ในโลกยุคดิจิทัล ตั้งแต่การช้อปปิ้งออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ไปจนถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และด้านการเงิน ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบิ๊กดาต้า ดังนั้น อาชีพที่มาแรงตอนนี้คงหนีไม่พ้นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จะต้องทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ โดยใช้เทคนิคที่ทันสมัยของศาสตร์ทางด้านสถิติและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

โอคูลัส อาคารเรียนที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย

มหาวิทยาลัยวอร์ริคได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของสหราชอาณาจักร หลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับทักษะด้านเทคนิคของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์อัลกอริทึ่มและการออกแบบระบบ รวมถึงประสบการณ์ในการบริหารโครงการและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษายังจะได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้นำในอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยพัฒนาความรู้และสามารถใช้ทักษะแก้ปัญหาในโลกแห่งความจริงได้

เชอร์บอร์น หอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวอร์ริค

มหาวิทยาลัยวอร์ริคก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1965 และมีชื่อเสียงด้านผลงานวิจัย ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ระหว่างเมืองโคเวนทรีและวอร์ริคไชร์ทางตอนกลางของอังกฤษจึงมีบรรยากาศทั้งความเป็นเมืองทันสมัยและบรรยากาศธรรมชาติแบบชนบทของอังกฤษ

ยูนิเวอร์ซิตี้ เฮาส์ ตึกสำนักงานฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยวอร์ริค

มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความสำคัญมากในโลกยุคศตวรรษใหม่ เพราะรูปแบบบริการทางการเงินและการลงทุนทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น หลักสูตรการเงิน เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ธุรกิจของมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์จะสอนทักษะสำหรับการประกอบอาชีพด้านการบริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร การจัดการการลงทุน การจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญ และการประกันภัย ส่วนการวิเคราะห์เชิงธุรกิจนั้น จะสอนการใช้วิธีการวิเคราะห์ขั้นสูงในการจัดการปัญหาทางธุรกิจเพื่อช่วยให้ผู้จัดการทางการเงินสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในขณะที่เทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจสมัยใหม่ทั้งหมด สแตรธไคลด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้านบัญชีและการเงินที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของสหราชอาณาจักร

อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์

มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1796 และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของเมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ มหาวิทยาลัยมีชุมชนนักศึกษานานาชาติที่ประกอบด้วยนักเรียนมากกว่า 23,000 คนจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยร้อยละ 21 เป็นนักศึกษาต่างชาติ สแตรธไคลด์เพิ่งได้รับเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสกอตแลนด์ในปี 2020 จากการจัดอันดับของ The Sunday Times

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์

มหาวิทยาลัยเดอรัม

ความพยายามของรัฐบาลทั่วโลกในการผลักดันให้มีการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกเพื่อมาทดแทนพลังงานรูปแบบเก่าที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและเพื่อสร้างโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้อาชีพนักวิทยาศาสตร์สายสิ่งแวดล้อมกลายเป็นหนึ่งในอาชีพแห่งอนาคตที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยเดอรัมตั้งอยู่ใจกลางเมืองมรดกโลก

หลักสูตรวิชาธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเดอรัมซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้านนี้ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของสหราชอาณาจักร มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความชำนาญทางธรณีศาสตร์เพื่อไปประกอบอาชีพในสายงานภาคการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำ พลังงาน เหมืองแร่และธรณีเทคนิค

ปราสาทเดอรัมเป็นที่ตั้งของยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจซึ่งเป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยเดอรัม

มหาวิทยาลัยเดอรัมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1832 และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของสหราชอาณาจักรซึ่งมีการเรียนการสอนมากว่า 600 ปี การมีระบบคอลเลจหรือชุมชนวิทยาลัยกับการผสมผสานกันของขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่กับคุณค่าสมัยใหม่ทำให้มหาวิทยาลัยเดอรัมมีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดอรัม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และเป็นที่รู้จักกันดีจากมหาวิหารเดอรัมและปราสาทเดอรัมที่ได้รับอิทธิพลจากศตวรรษที่ 11 ซึ่งยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1986  

โรงอาหารของมหาวิทยาลัยเดอรัม

มหาวิทยาลัยบาธ

สภาวะการแข่งขันในสังคมและความเครียดจากการทำงานส่งผลให้ผู้คนตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน นั่นจึงทำให้อาชีพนักจิตวิทยาบำบัดที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิต ครอบครัวหรือการทำงานมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในต่างประเทศมีการคาดการณ์ว่าความต้องการอาชีพนักจิตวิทยาบำบัดจะโตถึงร้อยละ 41 ในปี 2020

มหาวิทยาลัยบาธ

หลักสูตรวิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยบาธมุ่งเน้นการสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาชีววิทยา จิตวิทยาคลีนิก จิตวิทยาการรับรู้ จิตวิทยาสุขภาพ และจิตวิทยาสังคม นักศึกษาที่เข้าเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน วิธีการและทฤษฎีทางจิตวิทยา และจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการทดลอง การวิจัยแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ บาธเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้านจิตวิทยาดีที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของสหราชอาณาจักร

บรรยากาศที่มหาวิทยาลัยบาธ

มหาวิทยาลัยบาธก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1966 และติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมืองบาธ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษและเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก บาธเป็นเมืองที่มีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมและมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรม มีโรงละคร พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่และสปาตลอดจนสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและกีฬาที่ทำให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมโดยเฉพาะโรงอาบน้ำโรมัน

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบาธ

มหาวิทยาลัยบริสตอล

เทรนด์ของสังคมไทยก็เหมือนกับที่อื่นๆ ในโลก นั่นคือคนครองตัวเป็นโสดมากขึ้น หรือถ้าแต่งงานก็ไม่มีลูกหรือมีน้อย หลายๆ คนเลยหันไปเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงา ดังนั้นอาชีพฮิตติดเทรนด์อย่างหนึ่งก็คือสัตวแพทย์

อาคารหลายหลังในภาพถูกใช้เป็นอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยบริสตอล OLYMPUS DIGITAL CAMERA

หลักสูตรสัตวแพทย์ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบริสตอลสอนให้นักศึกษารู้จักกับโครงสร้างและรากฐานของสัตว์ที่มีสุขภาพแข็งแรง ตามด้วยการศึกษาถึงกลไกของโรคและการรักษา ธีมการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรจะสอนเกี่ยวกับความสำคัญของทักษะวิชาชีพ สุขภาพและสวัสดิการของสัตว์ และการสาธารณสุขสัตวแพทย์ บริสตอลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรสัตวแพทย์ศาสตร์ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยบริสตอลก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1595 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเร้ดบริกหรือมหาวิทยาลัยที่ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงตามเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ของอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 19 ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสตอล ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ อาคารเรียนมีที่ตั้งกระจายไปตามส่วนต่างๆ ของเมืองโดยไม่มีพื้นที่ติดต่อกันเหมือนมหาวิทยาลัยทั่ว ๆ ไป

พาร์คสตรีทเป็นถนนที่ตรงไปยังอาคารอนุสรณ์ตระกูลวิลลส์ซึ่งเป็นอาคารเรียนของภาควิชานิติศาสตร์และธรณีศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบริสตอล

เมืองบริสตอลได้รับรางวัลเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของสหราชอาณาจักรในปี 2017 จากการจัดอันดับโดย The Sunday Times และได้รับการโหวตจากนักศึกษาให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในการมาศึกษาเล่าเรียนจากการจัดอันดับของ WhatUni Students Choice Awards 2015

หมายเหตุ ข้อมูลอันดับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยในบทความนี้อ้างอิงมาจาก www.thecompleteuniversityguide.co.uk ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานอิสระที่แนะแนวการศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร


With the changing needs of the world, these institutions and their programs may pave the way for a more secure professional future.

Words: Jintana Panyaarvudh

There isn’t a better time to send your children to study in the United Kingdom, as the pound is getting weaker, falling to THB 38-39 per pound. The UK has always been a dream destination for students to pursue higher education. Students will not only have access to world-class education but also get to know more about the unique British culture and be able to perfect their English language skills. Since the UK has more than 150 universities, it is not easy to choose the right one. Luxuo Thailand has selected five universities whose key faculties cater to the needs of the future job markets.

University of Warwick

In the digital age from online shopping, social network to scientific research and finance, everything involves big data. Therefore, one of the most sought-after careers now is that of data scientists, who collect, manage, analyse big data and use the data to make decisions, through the application of cutting-edge techniques in statistics and computer science.

Warwick University is ranked fifth in the UK for studying Computer Science. Data Science is a subject at the university where students are taught about technical skills in software engineering, algorithm analyses and system design. They are also given experience of project management, research and scientific methods. Students will also work closely with industry leaders to enable them to develop industrially relevant subject knowledge and transferable skills to help deal with problems in the real world.

Founded in 1965, Warwick is famous for its research work. The university is located between Coventry and Warwickshire in central England, enabling it to have the best of a modern city and the English countryside atmosphere.

University of Strathclyde

Experts in finance have become increasingly important in the modern world because the forms of financial services and financial investments are getting more complex. The Business Analysis and Technology and Finance course at Strathclyde University will arm you with skills for a career in financial services such as banking, investment management, pension fund management and insurance. Business analysis applies advanced analytical methods to business problems to help managers make better decisions while technology is at the heart of all modern business. Strathclyde is second best in the UK for studies in Accounting & Finance.

Established in 1796, Strathclyde University is the second oldest university in Glasgow, Scotland. It has an international community, with more than 23,000 students from over 100 countries. Overseas students account for over 21 per cent of the total. Strathclyde has been named Scottish University of the Year for 2020 in The Sunday Times Good University Guide 2020.

Durham University

Governments around the world are putting more efforts to drive the use of clean or alternative energy to replace fossil fuels, which cause global warming, in order to create environmentally friendly world. This focus has added importance to the role of environmental scientists, which has become one of the interesting future careers.

Durham University’s Environmental Geoscience course seeks to develop specialist geoscience students for careers in environmental management, water management, energy, mining and geotechnics sectors. The Environmental Geoscience course at Durham is ranked fourth in the UK. 

Durham University was founded in 1832 and is the UK’s third oldest university, making it a centre of learning for over 600 years. Durham University is unique for its college system or community as well as the mix of rich traditional culture and modern values.

The university is located in the centre of Durham, a city in northeast England, which is one of the most beautiful tourist attractions. The city is known for its cathedral and adjacent 11th-century castle, which were designated a World Heritage Site by UNESCO in 1986.

University of Bath

A highly competitive society and stresses at the work place have multiplied the pressure on people in their personal and professional lives. This has increased the importance of psychologists to counsel people on their work and life. It is forecast that in many foreign countries, the need for psychologists would grow up to 41 per cent in 2020.

The psychology course at the University of Bath focuses on biological, clinical, cognitive, health and social psychology.  Students will gain an understanding of basic concepts, methods and theories in psychology as well as be trained in experimental methods, questionnaire research and qualitative analysis. Bath’s Psychology course is second best in the UK.

Founded in 1966, the University of Bath is ranked among the top 10 UK universities. It is located in Bath, a city in southwest of England that has been designated a World Heritage Site by UNESCO.

Bath is a city rich in culture and famous for its architecture. There are theatres, museums, galleries and spas, as well as venues of cultural and sporting importance making the city a major tourist attraction, especially The Roman Baths.

University of Bristol

Like other global societies, Thai people tend to stay single or if married, they have few children or even none. Many people choose to raise pets to serve as friends and relieve them of their loneliness. Therefore, one of the popular occupations with high demand is that of a veterinarian.

The Veterinary Science course at the University of Bristol introduces students to the integrated structure and function of healthy animals, followed by the mechanisms of disease and their clinical management. Themes running throughout the course instill the importance of professional skills, animal health and welfare, and veterinary public health, which underpin all veterinary disciplines. Bristol’s Veterinary Science is ranked third in the UK.

Founded in 1595, the University of Bristol is one of the Red Brick Universities located in England’s large industrial city during the 19th century. The university is in the heart of Bristol, a city in southwest England. Its school buildings are spread over various parts of the city without any adjacent areas like other universities. Bristol city was named the best place to live in Britain in 2017 by the Sunday Times and  voted the best city for student life in the UK in WhatUni Students Choice Awards 2015.

Remark: The subject ranking of the universities in this article is based on www.thecompleteuniversityguide.co.uk, an independent agency that provides education guidance on UK universities.

A scene of Bristol (Photo: Shutterstock)