Krayon Anywhere Puts Day and Night into Perspective

นาฬิกาที่สามารถบอกเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและตก ตลอดจนความยาวของช่วงกลางวันและกลางคืนได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก

Post-Lockdown Watch Shopping in Bangkok

ร้านนาฬิกาเปิดแล้ว แต่เรายังลองนาฬิกากันได้เหมือนก่อน Covid หรือไม่ เราหาคำตอบมาให้คุณแล้ว

This Piaget Will Set You Back 12.5 Million Baht

Piaget ผลิต Altiplano Ultimate Concept ขายจริงแล้ว หลังโชว์ตัวในรูปแบบโปรโตไทป์เมื่อสองปีก่อน

First Picks from Watches & Wonders Geneva 2020

ถึงจัดจริงไม่ได้ แต่งานแสดงนาฬิกาที่สำคัญที่สุดในโลกก็ยังสื่อสารกับทุกคนได้ผ่านทางช่องทางดิจิตอลในปีนี้