Chopard Shines at the Golden Globes

เหล่าดาราดังกับจิวเวลรี่จากโชพาร์ด (Chopard) ในงานประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่ 76