Rolex and its Timeless Connection to the Cinema

Luxury news featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator

นอกจากที่นาฬิกา Rolex จะมีบทบาทโลดแล่นอยู่บนข้อมือของตัวละครระดับตำนานมากมายแล้ว ปัจจุบันตัวแบรนด์ Rolex เองยังมีบทบาทสำคัญในวงการภาพยนตร์ด้วยผ่านทางการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ

Rolex World Service Keeps Your Watch Running for a Lifetime

Luxury watch featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator

Rolex World Service บริการสำคัญที่จะทำให้นาฬิกาของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกาลเวลา

Rolex’s Partnership with National Geographic to Preserve Our Perpetual Planet

Luxury product featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator

โครงการ Perpetual Planet ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Rolex ในการทำความเข้าใจสภาวะโลก และพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการรับมือกับความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2019

Rolex and Their Mission to Make the Planet Perpetual

Luxury watch featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator

ความมุ่งมั่นของ Rolex ในการตอบโจทย์ความต้องการด้านการสำรวจธรรมชาติแห่งยุคสมัยปัจจุบัน

Caring for Your Rolex Watches

Luxury watch featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator

นาฬิกา Rolex สามารถอยู่กับเราไปได้ชั่วชีวิต แต่การใช้งานอย่างถูกต้องและการดูแลอย่างเหมาะสมจะช่วยรักษาระดับความเที่ยงตรงให้ยาวนานยิ่งขึ้นได้