The New Razer Anzu Smart Glasses Plays Audio and Protects Your Eyes

Luxury gadget featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator

แว่นตาสมาร์ทกลาส Razer Anzu ที่ปกป้องดวงตาของคุณจากแสงสีฟ้าและรังสียูวี พร้อมมอบความสะดวกด้วยระบบเสียงสเตอริโอในขาแว่น