The Louis Vuitton x Maison Tamboite Collaboration is a Match Made in Heaven

Luxury bike featured by Luxuo Thailand -- The Luxury Lifestyle Curator

จักรยาน LV Bike ใหม่จาก Louis Vuitton และ Maison Tamboite คืออีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์ว่างานประดิษฐ์จักรยานนั้นก็เป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนไม่แพ้การตัดชุดสูทราคาแพงจริงๆ