Glass Bottomed Pools are the New Craze

หรือว่าสระว่ายน้ำพื้นกระจกใสจะกลายเป็นเทรนด์หรูใหม่ของวงการอสังหาริมทรัพย์โลกไปแล้ว