Kering Explores Moncler Acquisition

Kering เล็งซื้อกิจการ Moncler เพื่อเสริมทัพความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

LVMH Acquires Tiffany & Co. for USD 16.2 billion

ปิดดีลประวัติศาสตร์ในการเปลี่ยนมือเจ้าของแบรนด์จิวเวลรี่ระดับหรูอันเป็นตำนานคู่สหรัฐอเมริกา

Number of Billionaires up 40% from 2014

UBS Billionaires Insights ชี้ประชากรมหาเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์ในโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จาก 5 ปีก่อน โดยในจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้มีที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

Ditto Modern Tea Overcomes Challenges with Differences

Ditto Modern Tea แบรนด์ชาทันสมัยที่เริ่มต้นจากความหลงใหล กับอนาคตอันยาวไกลไปถึงระดับอินเตอร์