Six Years into the Sustainability Programme of L’Oréal

Share this article

L’Oréal ดำเนินโครงการ Sharing Beauty With All อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทั้งวงจรธุรกิจ
บทความ: LuxuoTH ภาพ: L’Oréal

[ English ]

“ความยั่งยืน” ดูจะเป็นคำที่องค์กรต่างๆ ใช้กันจนติดปากในปีนี้ แต่สำหรับ L’Oréal แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย เพราะบริษัทเครื่องสำอางสัญชาติฝรั่งเศสนี้ได้ริเริ่มโครงการชื่อ Sharing Beauty With All ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 เพื่อกำหนดเป้าหมายอันเป็นรูปธรรมต่างๆ ที่จะต้องบรรลุเป็นผลสำเร็จให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2020 เป้าหมายเหล่านี้ครอบคลุมทุกห่วงโซ่ของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดสรรวัตถุดิบและการผลิต เรื่อยไปจนถึงการจัดกระจายสินค้า L’Oréal แบ่งเป้าหมายแห่งความมุ่งมั่นนี้เป็นสี่กลุ่มหลักด้วยกัน ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน การผลิตอย่างยั่งยืน การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน และการเติบโตไปพร้อมกับพนักงาน ซัพพลายเออร์และชุมชนที่ทางบริษัทมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย

สี่องค์ประกอบสำคัญของโครงการ Sharing Beauty With All

โครงการเพื่อความยั่งยืนนี้ เมื่อประกอบกับความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม นโยบายสนับสนุนความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการไม่แบ่งแยก และกิจกรรมเพื่อการกุศล ทำให้ L’Oréal สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สหประชาชาติตั้งไว้เมื่อปี ค.ศ. 2015 ได้จำนวน 14 ข้อจากทั้งหมด 17 ข้อ

คีนัวที่ซื้อจากแหล่งที่มีความยั่งยืน

ในด้านการจัดซื้อนั้น L’Oréal ก็มีนโยบายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ใช้กำลังซื้อของเครือในการโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่มีการแบ่งแยกทางสังคม ความพยายามนี้ทำให้คนจำนวนมากกว่า 56,800 ชีวิตมีงานทำ จากเดิมที่ถูกกีดกันไม่ให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน เฉพาะในประเทศไทยก็มีผู้ได้รับประโยชน์จากการได้งานทำและมีรายได้มั่นคงเช่นนี้ราว 100 คนในปี ค.ศ. 2018 และตัวเลขนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยตามเวลา

กระบวนการอื่นๆ ของ L’Oréal ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ การลดมลภาวะจากการดำเนินกิจการ เช่น ในปี ค.ศ. 2018 โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าของ L’Oréal สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ได้ถึง 77% เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2005 ทาง L’Oréal ประเทศไทยเองก็มีส่วนช่วยตรงจุดนี้เมื่อมีการเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่ผ่านการรับรอง LEED ระดับซิลเวอร์เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2016 เรื่องการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน โดย L’Oréal ตั้งเป้าว่าภายในปี ค.ศ. 2025 บรรจุภัณฑ์พลาสติกของเครือจะต้องเป็นแบบเติมได้ ใช้ใหม่ได้ รีไซเคิลได้หรือย่อยสลายได้ทั้งหมด 100%

การผลิตลิปสติก Yves Saint Laurent ที่โรงงานของ L’Oréal ที่ประเทศฝรั่งเศส

ความมุ่งมั่นรอบด้านเช่นนี้ทำให้ L’Oréal เป็นผู้นำรายหนึ่งในวงการ และเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดี เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีการสร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยเช่นกัน

คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท L’Oréal ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในผู้พูดในหัวข้อเรื่องความยั่งยืนนี้ภายในงาน Thailand Luxury Symposium ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย Luxellence Center ในธีมหลัก Luxury Redefined: Sustainability, High Touch Experiences and High Technology งานจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคมที่โรงแรม St. Regis Bangkok รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-071-2948 หรือ Admissions@LuxellenceCenter.com

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ L’Oréal

The “Sharing Beauty With All” campaign is a commitment to responsibility across the entire value chain.

Words: LuxuoTH Photo: L’Oréal

While sustainability maybe a buzzword of 2019, but the concept is hardly new for L’Oréal. In fact, the French cosmetics company has launched their “Sharing Beauty With All” program since 2013 to set itself a series of tangible commitments towards 2020. These commitments address all its impacts and engage its whole value chain – from product design, sourcing of raw materials and production to distribution. These commitments are organised into four pillars: innovating sustainably, producing sustainably, living sustainably and sharing growth with employees, suppliers and the communities with which L’Oréal interacts.

This sustainability programme, along with their strong commitment to ethics, diversity and inclusion policy and philanthropic activities, enable the group to contribute to 14 of the 17 Sustainable Development Goals defined by the United Nations in 2015.

Where purchasing is concerned, L’Oréal has a socially responsible policy where the group’s purchasing power is used to drive social inclusion. This has given a job to more than 56,800 people, many of whom were previously excluded from the labour market. In Thailand, about 100 beneficiaries have access to employment and stable income from this programme in 2018 – the numbers are expected to increase each year.

Elsewhere down the chain, L’Oréal is drastically reducing the environmental footprint of its activities. For example, in 2018, the plants and distribution centres achieved a 77% reduction in CO2 emissions compared with 2005. L’Oréal Thailand also contributed to this achievement when their LEED-certified Silver Level distribution centre opened in August 2016. The optimisation of its packaging is also a priority. By 2025, 100% of the group’s plastic packaging will be refillable, reusable, recyclable or compostable.

This level of multi-faceted commitment places L’Oréal as an exemplary leader, besides being a high-performing company capable of generating sustainable growth while creating shared values as well.

Onanong Pratakphiriya, Corporate Communications and Public Affairs Director, L’Oréal Thailand will be speaking on this subject of sustainability at the 4th Thailand Luxury Symposium. Organised by Luxellence Center, this edition’s theme is “Luxury Redefined: Sustainability, High Touch Experiences and High Technology”. It is scheduled to take place on Tuesday 30 July at The St. Regis Bangkok Hotel. For more information on the program, please call 02-071-2948 or write to Admissions@LuxellenceCenter.com.

L’Oréal headquarter in Clichy, France

Get Exclusive Connections with LUXUO Thailand
Join us today
Connect!
Close
Join us for exclusive access to Luxuo Thailand's contents and events
Subscribe
close-image