Swimming Carp, Lotus Flowers and Age-Old Mechanical Magic on Your Wrist

Jaquet Droz Magic Lotus Automaton เรือนเวลาที่เป็นมากกว่านาฬิกาข้อมือ
บทความ: รักดี โชติจินดา

[ English ]

นาฬิกาบางรุ่นเป็นมากกว่าเครื่องบอกเวลา เหมือนอย่าง Jaquet Droz Magic Lotus Automaton รุ่นนี้ที่จะทำให้คุณประทับใจด้วยกลไกปลาคาร์ปว่ายน้ำในสระบัว

Jaquet Droz มีจุดเด่นในเรื่องของออโตมาตอน ศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณนี้จะเรียกว่าเป็นการสร้างหุ่นยนต์ของคนสมัยก่อนก็ได้โดยออกแบบให้เหมือนคนหรือสัตว์ที่มีท่าทางเคลื่อนไหวไปมา ในสมัยปลายศตวรรษที่ 18 นั้น ปิแอร์ ฌาเคต์-โดรซ์ ก็เคยสร้างหุ่นออโตมาตอนเป็นของเล่นที่ช่วยดึงดูดคนให้มาสนใจนาฬิกาของเขาจนเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันระหว่างแบรนด์นาฬิกา Jaquet Droz กับศาสตร์ชนิดนี้ ทุกวันนี้หุ่นออโตมาตอนสามตัวดังที่ปิแอร์ ฌาเคต์-โดรซ์เป็นผู้สร้างยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ที่เมืองเนอชาแตล และทุกตัวยังคงทำงานจริงได้ด้วย

ครั้นเมื่อจะมาอยู่บนหน้าปัดนาฬิกา ออโตมาตอนก็ต้องถูกย่อส่วนลงอย่างเหลือเชื่อด้วย นาฬิกาแบบมีกลไกออโตมาตอนของ Jaquet Droz มักผูกโยงอยู่กับแรงบันดาลใจแห่งธรรมชาติเสมอ ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นนาฬิการุ่นที่มีฉากรังนกหรือป่าเขตร้อนที่มีองค์ประกอบเคลื่อนไหวมากมาย ในปีนี้ Jaquet Droz ภูมิใจเสนอนาฬิการุ่น Magic Lotus Automaton ซึ่งเป็นเหมือนกับสวนสวยสไตล์เซนบนข้อมือของคุณ

นาฬิการุ่นนี้มีสระบัวเป็นวงแหวนล้อมรอบหน้าปัดบอกเวลาพื้นโอนิกซ์สีดำ เมื่อกดปุ่มที่ฝังอยู่ในเม็ดมะยมแล้ววงแหวนสีฟ้าที่มีลวดลายสื่อถึงน้ำจะหมุนไปโดยรอบพร้อมพาปลาคาร์ปตัวหนึ่งว่ายไปรอบวงด้วยในลักษณะที่กระดิกได้ดูสมจริง ปลาคาร์ปตัวนี้จะลอดใต้ดอกบัว ใบบัวและหน้าปัดบอกเวลาได้โดยไม่ติดขัดแต่อย่างใด และการเวียนว่ายเป็นรอบวงกลมนี้ไม่ได้เป็นโชว์สวยๆ เท่านั้น หากแต่ยังเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงวงจรชีวิตที่ไม่ดับสิ้นอีกด้วย

หนึ่งรอบของการแสดงนั้นใช้เวลา 30 วินาที เมื่อลานเต็ม ระบบออโตมาตอนนี้จะสามารถทำงานได้ 8 รอบ การขึ้นลานทำได้ผ่านเม็ดมะยม และมีแมลงปอเร้ดโกลด์ที่บริเวณเก้านาฬิกาทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายบอกกำลังลานสำรอง เมื่อลานหมดแมลงปอก็จะร่อนลงมาเกาะอยู่บนใบบัวพอดี แต่การขึ้นลานของระบบบอกเวลานั้นเป็นหน้าที่ของโรเตอร์บนเครื่องออโต้รุ่น 2653 AT2 ของ Jaquet Droz ที่มีกำลังลานสำรอง 68 ชั่วโมง

นาฬิการุ่นนี้มีตัวเรือนเร้ดโกลด์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 43 มม. และหนา 16.96 มม. สวมใส่ด้วยสายหนังจระเข้สีเขียวเข้มที่ดูมืดกว่าใบบัวสักสองสเต็ป จำนวนการผลิต Magic Lotus Automaton นั้นจำกัดเพียง 28 เรือนเท่านั้นบทความที่เกี่ยวข้อง: Blancpain Celebrates the Art of Living in Thailand with Sühring


The line between telling time and telling a story is sweetly blurred at Jaquet Droz.

Words: Ruckdee Chotjinda

Would you like your watch with a swimming carp, lotus flowers or age-old mechanical magic? Jaquet Droz has exactly that for you.  

Jaquet Droz is a master of automaton, an age-old craft that uses programmed robotic mechanics to realise an animated form of human or animals. The tradition has its roots in the late 18th century when Pierre Jaquet-Droz built a number of them as entertainment toys that served to advertise his watches. The three most notable examples of which remain in functional order at the Musée d’Art et d’Histoire of Neuchâtel.

In the case of watches, the automaton has to be necessarily miniaturised from the size of a doll to be tiny enough for a watch dial. Jaquet Droz timepieces from the Automata collection depict scenes of the nature as a bird’s nest to a jungle with multiple moving elements. For 2019, they present a Zen garden on the wrist called the Magic Lotus Automaton.

On this watch, the onyx time-telling dial is surrounded by an imagined pond of lotus flowers. Upon activating the trigger built into the crown, the peripheral disk begins to rotate, bringing a small carp with it to create the illusion of a swim, tail flapping in the most realistic manner. The carp passes casually underneath the lotus flowers and leaves, as well as the black onyx dial. The full circle animation is symbolic of the continuous return to life. In addition to time, a story is told.

One show lasts 30 seconds. The spring is good for eight full rotations when fully wound by the crown. To check how much power is left, look to the red gold dragonfly at the nine o’clock position which rests on the lotus leaf once the spring is totally depleted. Separately, power for the time indication part of the watch is generated by the skeletonised rotor of the Jaquet Droz 2653 AT2 self-winding movement. The watch has a running time of 68 hours.

This red gold watch measures 43 mm in diameter and 16.96 mm in thickness, to be worn on a green alligator leather strap about one or two shades darker than a lotus leaf. Its production is limited to 28 pieces.See also: Blancpain Celebrates the Art of Living in Thailand with Sühring