Big Firms Driving the French Economy

เปิดโผ 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ในหลากวงการที่ต่างก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฝรั่งเศสอย่างเข้มแข็งและสม่ำเสมอ

Who’s Who in the Hotel Industry of the World

ยุติทุกความสับสนว่าใครเป็นเจ้าของใครในแวดวงธุรกิจโรงแรมของโลก

New Rolls-Royce Record: 5,125 Cars Sold in 2019

Rolls-Royce Motor Cars ทำลายสถิติยอดขายในรอบ 116 ปี ส่วนหนึ่งด้วยแรงผลักดันจากเอสยูวีรุ่น Cullinan

The Family that is The Siam Hotel

โรงแรมหรูน่าพักสำหรับผู้มาเยือน และยังเปรียบเสมือนบ้านของพนักงานทุกคน